اولین بخشش و عنایت شما به فرزندانتان، انتخاب نام نیكوست. پیامبر اكرم (ص)
مرجع انتخاب نام فارسی

اسم فامیل

#انتخاب_نام

اسم فامیل نوعی بازیست که تعداد شرکت کنندگان آن نامحدود است و برای انجام این بازی فقط به تعدادی قلم و کاغذ نیاز دارید. برای شروع باید همه شرکت کنندگان تعدادی موضوع مشخص ( مثل: اسم، فامیل، رنگ، گل، اشیا، شهر، کشور و ... ) را روی کاغذهای خود یادداشت کنند.

پس از توافق روی یکی از حروف الفبا، باید تمام شرکت کنندگان درباره هر کدام از موضوع ها کلمه مرتبطی که با آن حرف مشخص شده شروع میشود را بنویسند. این کار با سرعت و مخفیانه انجام میشود.

هر شخص که زودتر همه ی کلمات مربوط به تمام موضوعات را نوشت اعلام میکند و با اعلام او بقیه افراد هم از نوشتن دست میکشند و امتیاز شماری آغاز میشود.

برای هر یک از حروف توافق شده امتیاز به صورت جداگانه محاسبه میشود. شرکت کنندگانی که واژه های یکسانی نوشته باشند ( مثلا در بخش گل با حرف م هر دو نفر گل مریم را نوشته باشند ) هر کدام ۵ امتیاز دریافت میکنند و اگر کلمه های مختلف نوشته باشند هر کدام ۱۰ امتیاز میگیرند و در صورتی که شرکت کننده ای کلمه ای ننوشته باشد، امتیازی به او تعلق نمیگیرد و اگر موضوعی را فقط یکی از شرکت کنندگان پاسخ داده باشد و سایر شرکت کنندگان آن را خالی گذاشته باشند آن فرد ۲۰ امتیاز دریافت میکند.

پس از چند دور بازی، جمع امتیاز همه ستون ها، برنده بازی را مشخص میکند.

راهنمای حرف ها در اسم فامیل:

اسم فامیل با الف

سم فامیل با آ

اسم فامیل با ب

اسم فامیل با پ

اسم فامیل با ت

اسم فامیل با ث

اسم فامیل با ج

اسم فامیل با چ

اسم فامیل با ح

اسم فامیل با خ

اسم فامیل با د

اسم فامیل با ذ

اسم فامیل با ر

اسم فامیل با ز

اسم فامیل با ژ

اسم فامیل با س

اسم فامیل با ش

اسم فامیل با ص

اسم فامیل با ض

اسم فامیل با ط

اسم فامیل با ظ

اسم فامیل با ع

اسم فامیل با غ

اسم فامیل با ف

اسم فامیل با ق

اسم فامیل با ک

اسم فامیل با گ

اسم فامیل با ل

اسم فامیل با م

اسم فامیل با ن

اسم فامیل با و

اسم فامیل با ه

اسم فامیل با ی

نظرسنجی انتخاب نام

بعدی
قبلی
نظرسنجی انتخاب اسم

اگه بین چند تا اسم شک دارین، می تونین یه نظر سنجی بسازین و نظر دیگران رو درباره اسم هاتون متوجه بشین.

ایجاد نظرسنجی جدید لیست نظرسنجی ها

مشاوره انتخاب اسم

من پرهام هستم، اسم فرزند اول ما پویا هست و اسم های بردیا، پدرام و پارسا رو دوست داریم.

برای دختر آیندم چه اسمی بذاریم خوبه؟


پیشنهاد نام نیکو برای شما:

دوست دارین نام نیکو به شما هم اسم پیشنهاد بده؟
پیشنهاد اسم

نام های ترکیبی