مرجع انتخاب نام فارسی
جستجوی هوشمند اسم
فیلترها

جنسیت

دختر
پسر
همه

برچسب

اصیل ایرانی
بین المللی
پرنده
پیامبران و امامان
تاریخی
دخترانه-پسرانه
شاهنامه
شیک و باکلاس
طبیعت
قرآنی
گل
مذهبی
منظومه
موسیقی

ریشه نام

ترکی
لری
کردی
فارسی
مازندرانی
گیلکی
عربی
پهلوی
ارمنی
اوستایی
عبری
لاتین
سانسکریت
یونانی
فرانسوی
مغولی
زرتشتی
هندی
بلوچی

اسم های ترکیبی با امیر

در این صفحه می توانید لیستی از اسامی که شامل کلمه « امیر » می باشند را به همراه معنی و توضیحات ثبت احوال، مشاهده نمایید. همچنین می توانید با استفاده از بخش فیلترها، هوشمندانه اسم فرزند خود را انتخاب کنید. برای مثال اگر گزینه پسرانه را فعال کنید، فقط اسم های پسرانه به شما نشان داده می شود و یا اگر گزینه مذهبی را انتخاب کنید، فقط اسامی مذهبی به نمایش در می آیند.
جستجو بر اساس:
نام
معنی نام
ابجد
مرتب سازی بر اساس:
محبوب ترین‌ها
نام (آ تا ی)
نام (ی تا آ)
معنی اسم امیرحسین امیرحسین

ترکیب دو اسم امیر و حسین (پادشاه و نیکو)

معنی اسم امیرعلی امیرعلی

ترکیب دو اسم امیر و علی (پادشاه و بلندقدر)

معنی اسم امیر امیر

فرمانروا، پادشاه، سردار

معنی اسم امیرمحمد امیرمحمد

ترکیب دو اسم امیر و محمد (پادشاه و ستوده)

معنی اسم سمیرا سمیرا

زن گندم‌گون، نسیم ملایم خنک در روز داغ تابستان، الهه عشق

معنی اسم امیررضا امیررضا

ترکیب دو اسم امیر و رضا (پادشاه و خشنود)

معنی اسم امیرعباس امیرعباس

ترکیب دو اسم امیر و عباس (پادشاه و شجاع)

معنی اسم امیرمهدی امیرمهدی

ترکیب دو اسم امیر و مهدی (پادشاه و هدایت شده)

معنی اسم امیرارسلان امیرارسلان

(به‌ مجاز) امير و پادشاه شجاع و دلير

معنی اسم امیرحسام امیرحسام

ترکیب دو اسم امیر و حسام (فرمانروا و شمشیر برنده)

معنی اسم امیرطاها امیرطاها

ترکیب دو اسم امیر و طاها (فرمانروا و نام پیامبر اسلام (ص))

معنی اسم سمیره سمیره

نوعی خط است

معنی اسم امیرحسن امیرحسن

ترکیب دو اسم امیر و حسن (فرمانروا و نیکو)

معنی اسم امیرحافظ امیرحافظ

ترکیب دو اسم امیر و حافظ (فرمانروا و نگهبان)

معنی اسم امیرسام امیرسام

ترکیب دو اسم امیر و سام (فرمانروا و آتش)

معنی اسم امیرحمزه امیرحمزه

ترکیب دو اسم امیر و حمزه (پادشاه و شیر بیشه)

معنی اسم محمد امیر محمد امیر

ترکیب دو اسم محمد و امیر (ستوده و فرمانروا)

معنی اسم امیرهوشنگ امیرهوشنگ

ترکیب دو اسم امیر و هوشنگ (فرمانروا و خردمند)

معنی اسم سمیر سمیر

داستان پرداز، قصه گو

معنی اسم امیرپارسا امیرپارسا

ترکیب دو اسم امیر و پارسا (فرمانروا و پرهیزکار)

معنی اسم امیرمسعود امیرمسعود

ترکیب دو اسم امیر و مسعود (پادشاه و نيک‌بخت)

معنی اسم امیرسالار امیرسالار

ترکیب دو اسم امیر و سالار (فرمانروا و رهبر)

معنی اسم امیرصدرا امیرصدرا

ترکیب دو اسم امیر و صدرا (پادشاه و ارج دهنده)

معنی اسم امیرعطا امیرعطا

ترکیب دو اسم امیر و عطا (پادشاه و بخشش)

معنی اسم امیرصالح امیرصالح

ترکیب دو اسم امیر و صالح (پادشاه و شایسته)

معنی اسم امیراحمد امیراحمد

ترکیب دو اسم امیر و احمد (پادشاه و بسیار ستوده)

معنی اسم امیرکیان امیرکیان

ترکیب دو اسم امیر و کیان (فرمانروا و پادشاهان)

معنی اسم امیراحسان امیراحسان

ترکیب دو اسم امیر و احسان (فرمانروا و بخشش)

معنی اسم امیرعرشیا امیرعرشیا

ترکیب دو اسم امیر و عرشیا (فرمانروا و ملکوتی)

معنی اسم امیرابوالفضل امیرابوالفضل

ترکیب دو اسم امیر و ابوالفضل (فرمانروا و صاحب فضل و هنر)

معنی اسم امیرمحسن امیرمحسن

ترکیب دو اسم امیر و محسن (فرمانروا و نیکوکار)

معنی اسم امیرسجاد امیرسجاد

ترکیب دو اسم امیر و سجاد (فرمانروا و بسیار سجده کننده)

معنی اسم امیرهادی امیرهادی

ترکیب دو اسم امیر و هادی (فرمانروا و راهنما)

معنی اسم امیربهادر امیربهادر

ترکیب دو اسم امیر و بهادر (فرمانروا و شجاع)

معنی اسم امیراصلان امیراصلان

پادشاه چون شير

معنی اسم امیرماهان امیرماهان

ترکیب دو اسم امیر و ماهان (فرمانروا و زیبا)

معنی اسم امیرسعید امیرسعید

ترکیب دو اسم امیر و سعید (پادشاه و سعادتمند)

معنی اسم امیرپاشا امیرپاشا

ترکیب دو اسم امیر و پاشا (فرمانروا و بزرگ)

معنی اسم امیرشایان امیرشایان

ترکیب دو اسم امیر و شایان (پادشاه و شايسته)

معنی اسم امیرسبحان امیرسبحان

ترکیب دو اسم امیر و سبحان (پادشاه و پاک)

معنی اسم امیرمنصور امیرمنصور

ترکیب دو اسم امیر و منصور (پادشاه و پيروز)

معنی اسم امیرارشیا امیرارشیا

ترکیب دو اسم امیر و ارشیا (پادشاه و تخت و اورنگ پادشاهان)

معنی اسم امیرکسرا امیرکسرا

ترکیب دو اسم امیر و کسرا (فرمانروا و خسرو)

معنی اسم امیرفاضل امیرفاضل

ترکیب دو اسم امیر و فاضل (پادشاه و دارای فضیلت و برتری)

معنی اسم امیرهمایون امیرهمایون

ترکیب دو اسم امیر و همایون (فرمانروا و خجسته)

معنی اسم امیرعرفان امیرعرفان

ترکیب دو اسم امیر و عرفان (فرمانروا و معرفت)

معنی اسم امیرسامان امیرسامان

ترکیب دو اسم امیر و سامان (پادشاه و ترتیب)

معنی اسم امیراشکان امیراشکان

ترکیب دو اسم امیر و اشکان (فرمانروا و پهلوان)

معنی اسم امیریاسین امیریاسین

ترکیب دو اسم امیر و یاسین (فرمانده و از اسامی حضرت رسول (ص))

معنی اسم امیرمختار امیرمختار

ترکیب دو اسم امیر و مختار (فرمانده و صاحب اختیار)

معنی اسم امیرمحمود امیرمحمود

ترکیب دو اسم امیر و محمود (پادشاه و ستوده)

معنی اسم امیرسینا امیرسینا

ترکیب دو اسم امیر و سینا (پادشاه و سوراخ کننده)

معنی اسم امیریوسف امیریوسف

ترکیب دو اسم امیر و یوسف (پادشاه و خواهد افزود)

معنی اسم امیرجواد امیرجواد

ترکیب دو اسم امیر و جواد (پادشاه و بخشنده)

معنی اسم امیراردلان امیراردلان

ترکیب دو اسم امیر و اردلان (پادشاه و درستی)

معنی اسم امیرپویا امیرپویا

ترکیب دو اسم امیر و پویا (فرمانروا و پوینده)

معنی اسم امیراسماعیل امیراسماعیل

ترکیب دو اسم امیر و اسماعیل (فرمانروا و شنونده امر خدا)

معنی اسم امیرابراهیم امیرابراهیم

ترکیب دو اسم امیر و ابراهیم (فرمانروا و پدر مهربان)

معنی اسم امیرخسرو امیرخسرو

ترکیب دو اسم امیر و خسرو (فرمانروا و پادشاه)

معنی اسم امیرناصر امیرناصر

ترکیب دو اسم امیر و ناصر ( فرمانروا و یاری کننده )

معنی اسم امیرقاسم امیرقاسم

ترکیب دو اسم امیر و قاسم (فرمانروا و قسمت کننده)

معنی اسم امیرصادق امیرصادق

ترکیب دو اسم امیر و صادق (پادشاه و راستگو)

معنی اسم امیرمصطفی امیرمصطفی

ترکیب دو اسم امیر و مصطفی (پادشاه و برگزیده)

معنی اسم امیرکیا امیرکیا

ترکیب دو اسم امیر و کیا (پادشاه و سرور)

معنی اسم امیرآریا امیرآریا

ترکیب دو اسم امیر و آریا (فرمانروا و نجیب)

معنی اسم امیرعبدالله امیرعبدالله

ترکیب دو اسم امیر و عبدالله (پادشاه و بنده خدا)

معنی اسم امیرمجتبی امیرمجتبی

ترکیب دو اسم امیر و مجتبی (پادشاه و برگزیده)

معنی اسم امیرپرهام امیرپرهام

ترکیب دو اسم امیر و پرهام (فرمانروا و فرشته خوبی)

معنی اسم امیرمرتضی امیرمرتضی

ترکیب دو اسم امیر و مرتضی (فرمانروا و برگزیده)