اسم ها

اسامی ای که به ظاهر شیک و باکلاس هستند در این بخش قرار می‌گیرند

نام نیکو
امیرحسین
امير خوب و نيكو، پادشاه نيك، حاكم صاحب جمال.
نام نیکو
سعید
1- خجسته، مبارك؛ 2- (در قديم) خوشبخت، سعادتمند؛ 3- (اَعلام) 1) سعیدابن زید: [قرن اول هجری] صحابی پیامبر اسلام(ص)، پسر عمو، شوهر خ […]
نام نیکو
محسن
1- (در قديم) نيكوكار، احسان كننده؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند؛ 3- (اَعلام) 1) نام فرزند علي ابن ابي‌طالب(ع)؛ 2) نام فرزند امام هف […]
نام نیکو
حمید
ستوده، ستايش شده.
نام نیکو
مسعود
1- مبارك، خجسته؛ 2- (در قديم) نيك بخت، سعادتمند؛ 3- (اَعلام) 1) نام سه تن از شاهان سلسله‌ي غزنوی. مسعود غزنوی: شاه [421-432 قمری] […]
نام نیکو
امید
1- آرزو، انتظار، رجا، توقع، چشمداشت؛ 2- اشتياق يا تمايل به روي دادن يا انجام امري همراه با آرزوي تحقق آن.
نام نیکو
محمد طاها
از نام‌هاي مركب، ا محمّد و طاها (طه).
نام نیکو
ندا
صداي بلند، آواز، بانگ.
نام نیکو
یاسین
(اَعلام) (= يس) سوره‌ي سي و ششم از قرآن كريم، داراي صدو هشتاد و يك آيه.
نام نیکو
مهران
1- به معني دارنده‌ي مهر؛ 2- (اَعلام) 1) نام يكي از خاندان‌هاي هفتگانه‌ي عصر ساساني (ويس پوهر) مقر افراد اين خاندان پارس بوده است؛ […]
نام نیکو
امیرمهدی
امير هدايت شده، فرمانرواي ارشاد گرديده.
نام نیکو
بهنام
1- نيك نام، خوش نام؛ 2- (اَعلام) شهرت باستان شناس معاصر (عيسی بهنام) از بنيانگذاران رشته ی باستان شناسی دانشگاه تهران و از پايه گ […]
نام نیکو
طاها
( طه. [طاها نگارش فارسيانه طه مي‌باشد].
نام نیکو
الناز
1- مايه افتخار ايل، باعث فخر و تفاخر شهر و ولايت؛ 2- موجب نعمت و رفاه و آسايش.
نام نیکو
ملیکا
گروهي از گياهان علفي چند ساله از خانواده‌ي گندميان كه خودرو هستند.
نام نیکو
بنیامین
1- یعنی پسر دست راستِ من؛ 2- (اَعلام) آخرين پسر حضرت يعقوب (ع) و برادر تني حضرت يوسف (ع) كه پدرش (حضرت يعقوب) وي را بنيامين ناميد […]
نام نیکو
متین
1- داراي پختگي، خردمندي و وقار، داراي متانت؛ 2- استوار، محكم؛ 3- از نام‌ها و صفات خداوند.
نام نیکو
پریا
(پري + الف اسم ساز)؛ همانند پري.
نام نیکو
آذر
1- (در قديم) آتش، نار؛ 2- ماه نهم از سال شمسي؛ 3- (در قديم) (گاه شماري) نام روز نهم از ماه شمسي در ايران قديم؛ 4- (در قديم) (به م […]
نام نیکو
عسل
1- انگبين، مايع خوراكيِ غليظ و چسبناكي كه زنبور عسل توليد مي‌كند؛ 2- (به مجاز) (در گفتگو) بسيار شيرين و خوش مزه و همينطور بسيار د […]