اسم ها

نام نیکو
ایل آنا
(ترکی) مادر ایل.
نام نیکو
ایل نور
(ترکی ـ عربی) 1- نورِ ایل، روشنایی ایل؛ 2- (به مجاز) چشم و چراغ ایل.
نام نیکو
ایل‌آی
(تركي) 1- ماه ايل، ماه قبيله؛ 2- (به مجاز) زيبارويي از ايل و قبيله.
نام نیکو
ایلا
(عبري) 1- ايلا و ايله در قاموس كتاب مقدس به معني درختان آمده؛ 2- (اَعلام) نام شهري در ساحل شرقي خليج بحر قلزم.
نام نیکو
ایلاف
دوست كردن، سازواري دادن، خو گرفتن، در قرآن به معناي عهد و مانند و اجازه به امان است.
نام نیکو
ایلدا
(ایل + دا= داده)؛ (به مجاز) زاییده‌ي ایل، فرزند ایل.
نام نیکو
ایلسا
(تركي ـ فارسي) (ايل + سا (پسوند شباهت)) همانند ایل، شبیه ایل.
نام نیکو
ایلسانا
(تركي ـ فارسي) (= السانا)، ، السانا.
نام نیکو
ایل‌لار
(تركي) ايل‌ها، طايفه‌ها، قبيله‌ها.
نام نیکو
ایل‌ماه
(ايل + ماه) (به مجاز) زيباروي ايل.
نام نیکو
ایلنار
(ترکی ـ عربی) (ایل + نار = آتش)، 1- آتش ایل؛ 2- (به مجاز) موجب روشنایی و گرمای ایل؛ 3- (به مجاز) زیباروی ایل.
نام نیکو
ایلناز
(ترکی ـ فارسی) (ایل + ناز = افتخار، نوازش، زیبا)، 1- افتخار ایل؛ 2- مورد نوازش ایل؛ 3- نازنین ایل.
نام نیکو
ایما
(عربي) 1- چيزي را با حركتِ دست يا چشم و ابرو نشان دادن، اشاره؛ 2- بيان موضوعي به طور رمز يا خلاصه.
نام نیکو
ایمانا
(عربي ـ فارسي) (ايمان + ا (پسوند نسبت))، منسوب به ايمان، م ايمان.
نام نیکو
ایمانه
(ايمان + ه (پسوند نسبت))، منسوب به ايمان، م ايمان.
نام نیکو
ایناس
(در قديم) انس، مؤانست، انس دادن، خو گرفتن، انس يافتن، دمسازي.
نام نیکو
اینانا
(اَعلام) اينانا كه از بانوي قدرتمندي به نام «نين‌گال» Ningal زاده شد، در اساطير سومري مهين بانوي آسمان و زمين، نماد مؤنث زايندگي […]
نام نیکو
ایوا
(عربی، اِیواء) پناه و جای دادن کسی را.