اسم ها

نام نیکو
یزد جرد
(معربِ يزدگرد)، يزدگرد.
نام نیکو
یزداد
1- خداداد؛ 2- (اَعلام) پسر خسرو انوشيروان و پدرِ مهان دخت كه مادر فيروز ساساني بوده است.
نام نیکو
یزدان
1- خداوند، ايزد؛ 2- (در اديان) در مذاهب ثنوي، خداي خير و نيكي، ايزد مقابلِ اهريمن. [يزدان در اصل جمع يزد (= ايزد) است. در فارسي د […]
نام نیکو
یزدان ‌داد
1- خداداد؛ 2- (اَعلام) نام پسر شاپور سيستاني، يكي از دستيارانِ ابومنصور المعمري در جمع‌آوري شاهنامه‌ي منثور ابو منصوري.
نام نیکو
یزدان ‌دخت
(يزدان + دخت = دختر) (به مجاز) دختري كه خدا عطا فرموده است.
نام نیکو
یزدان ‌مهر
مهرِ خدايي، نشانه‌ي مهر و محبت ايزدي.
نام نیکو
یزدان یار
1- كسي كه خداوند يار و ياور اوست؛ 2- (اَعلام) نام يكي از مشاهير صوفيه در قرن 4 هجری؛ [ابوبكر حسين بن علي يزدان يار ارموي].
نام نیکو
یزدگرد
1- به معني آفريده‌ي يزدان، يا ايزد آفريده است؛ 2- (اَعلام) یزدگرد: نام سه تن از شاهان ساسانی 1) یزدگرد اول: شاه [399-420 میلادی]، […]
نام نیکو
یسرا
1- آسان، فراخي، به آساني، به سهولت؛ 2- (در قديم) چپ، طرف چپ در مقابلِ يمني.
نام نیکو
یسنا
(اوستايي) هم ريشه با يشت، در لغت به معني پرستش، ستايش، نماز، جشن و در اصطلاح نام يكي از بخش‌هاي پنجگانه‌ي اوستا و مهمترين آنهاست.
نام نیکو
یشتار
پرستنده، نمازگزار.
نام نیکو
یشما
(معرب ـ فارسی) (یشم = نوعی سنگ قیمتی به رنگ های مختلف که نوعی از آن به رنگ سبز مایل به زرد است و قدما برای آن خواص دارویی قائل بو […]
نام نیکو
یعقوب
1- به معني «پاشنه را مي‌گيرد»؛ 2- (اَعلام) 1) پیامبر یهود و نیای بنی اسرائیل، پسر حضرت اسحاق و پدر حضرت یوسف؛ 2) از حواریان حضرت […]
نام نیکو
یغما
1- غارت، تاراج، مالي كه از غارت به دست آمده است، 2- (اَعلام) 1) یغما قومی از نژاد ترک، که در آسیای میانه و در همسایگی خلَخلها می‌ […]
نام نیکو
یکتا
1- يگانه، بي‌نظير، تنها؛ 2- (در قديم) تنها، فرد، منفرد؛ 3- (در قديم) (به مجاز) جدا، بي‌نياز، فارغ؛ 4- مستقيم، راست؛ 5- مخلص، صميم […]
نام نیکو
یکتافاطمه
از نام های مرکب، یکتا و فاطمه.
نام نیکو
یگانه
1- صميمي، همدل، يك‌ رنگ؛ 2- بي‌همتا، بي‌نظير، تنها، منحصر به فرد؛ 3- (در قديم) يك، يكي، واحد.
نام نیکو
یگانه زهرا
1- از نام های مرکب، یگانه و زهرا؛ 2- زهرای یگانه و بی نظیر.
نام نیکو
یگانه فاطمه
از نام های مرکب، یگانه و فاطمه.
نام نیکو
یلان
(= يلانشان) ‌(اَعلام) نام پهلواني توراني كه به دست بيژن ـ مبارز ايراني ـ كشته شد.