اسم ها

نام نیکو
خدیجه
خديجه در لغت به معني السحاب(ابرباران زا) يا النخل المثره (درخت خرماي پر ثمر ) است. در مجموع خديجه كسي است كه از او خير و بركت و م […]
نام نیکو
سعید
1- خجسته، مبارك؛ 2- (در قديم) خوشبخت، سعادتمند؛ 3- (اَعلام) 1) سعیدابن زید: [قرن اول هجری] صحابی پیامبر اسلام(ص)، پسر عمو، شوهر خ […]
نام نیکو
محسن
1- (در قديم) نيكوكار، احسان كننده؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند؛ 3- (اَعلام) 1) نام فرزند علي ابن ابي‌طالب(ع)؛ 2) نام فرزند امام هف […]
نام نیکو
ابراهیم
1- پدر عالي؛ 2- (اَعلام) 1) سوره‌ي چهاردهم از قرآن كريم داراي پنجاه و دو آيه؛ 2) ابراهیم: از پيامبران بنی اسراییل، ملقب به خلیل ا […]
نام نیکو
محمد علی
1- از نام‌هاي مركب، ا محمّد و علي؛ 2-(اَعلام) 1) محمّدعلی اصفهانی: [قرن 13 هجری] مشهور به سروش، شاعر ایرانی دربار ناصرالدین شاه م […]
نام نیکو
مرضیه
مرضي، پسنديده.
نام نیکو
سمیه
(اَعلام) نام مادر عمار بن ياسر و اولين زن شهيده در صدر اسلام.
نام نیکو
محمود
1- (در قديم) آن كه يا آنچه ستايش شده است، ستوده شده و مورد پسند، نيك، خوش؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند؛ 3- (اَعلام) 1) نام دو تن ا […]
نام نیکو
محمد حسین
از نام‌هاي مركب، محمّد و حسين.
نام نیکو
صدیقه
1- (مؤنث صديق)، صديق. 1- ،2- و 3- ؛ 2- 1) (اَعلام) لقب حضرت فاطمه(س)؛ 2) لقب حضرت مريم مادر حضرت عيسي(ع).
نام نیکو
مرتضی
1- (در قديم) پسنديده شده، مورد رضايت و پسند قرار گرفته؛ 2- (اَعلام) 1) از لقبهای امیرالمؤمنین علی(ع)، امام اول شیعیان؛ 2) مرتضی ز […]
نام نیکو
مصطفی
1- (در قديم) برگزيده، صاف كرده شده؛ 2- (اَعلام) 1) از القاب حضرت رسول اكرم محمّد ابن عبدالله(ص)؛ 2) نام چهارتن از شاهان عثمانی. م […]
نام نیکو
مجید
1- داراي قدر و مرتبه‌ي عالي، گرامي؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند.
نام نیکو
کبری
1- (مؤنث اكبر)، بزرگ، كبير، بزرگتر، + ( اكبر؛ 2- (اَعلام) لقب زينب كبري(س) دختر حضرت علي(ع).
نام نیکو
طاهره
1- (مؤنث طاهر)، زن پاك از پليدي و عيوب. ( طاهر) (اَعلام) لقب حضرت فاطمه(س).
نام نیکو
حمید
ستوده، ستايش شده.
نام نیکو
علی اکبر
1- (عليِ اكبر به اضافه كسره) علي بزرگتر؛ 2- (اَعلام) فرزند حسين ابن علي ابن ابي‌طالب، پسر جوان امام حسين(ع) که در واقعه‌ي کربلا [ […]
نام نیکو
امیرعلی
امير و حاكم بزرگ و بلند قدر، پادشاه شريف و توانا.
نام نیکو
غلام‌ رضا
[غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + رضا]، ارادتمند و فرمان بردار رضا [منظور امام رضا(ع)].
نام نیکو
جواد
1- بخشنده، با سخاوت؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند؛ 3- (اَعلام) لقب امام محمّد ابن علي ابن موسي‌الرضا ابن جعفر(ع) [195-220 قمری] (= […]