اسم ها

نام نیکو
ارسا
نام چند گونه سرو كوهي جزو تيره‌ي ناژويان كه در اغلب نقاط استپي و خاتمه‌ي جنگل‌هاي مرطوب پراكنده‌اند.
نام نیکو
ارشانوش
(اَرشا = مقدس + نوش = جاويد)، مقدسِ جاويد.
نام نیکو
ارشین
1- دوست‌ترين؛ 2- (اَعلام) نام يكي از شاهدخت‌هاي هخامنشي است كه در زمان خود به درايت و كارداني مشهور بوده است.
نام نیکو
ارغوان
1- (در گياهي) درختي است زينتي از تيره‌ي پروانه واران با گلهايي به رنگ سرخ مايل به بنفش؛ 2- (در گياهي) گلي قرمز رنگ و چسبيده به سا […]
نام نیکو
ارکیا
(در زند و پازند) جوي آب؛ (هزاوش/arkyā/ و /ārkiā/ در پهلوي yôy = جوي) اما به نظر مي‌رسد مركب از واژه‌ي ار= آر= آريايي+ كيا= رئيس، […]
نام نیکو
ارکیده
(فرانسوی) (در گیاهی) 1- گلی به شکل های غیرعادی و رنگ های درخشان، که یک گل برگِ آن از دو گل برگِ دیگرش بزرگتر است؛ 2- گیاه این گل […]
نام نیکو
ارم
(عربی) 1- باغی که بنا به روایات شدّاد ساخته بود و مَثَل و مظهر سرسبزی و خرّمی است؛ 2- (به مجاز) دختر زیبا و با طراوت.
نام نیکو
ارمغان
(تركي) تحفه‌اي كه از جايي ديگر برند، سوغات، ره آورد.
نام نیکو
ارمین‌دخت
(اَرمين = آرمين + دخت = دختر)، دختري كه از نژاد آرمين است.
نام نیکو
ارنواز
1- آن كه سخنش رحمت مي‌آورد؛ 2- (در شاهنامه) نام خواهر جمشيد كه ضحاک او را به همسری خود درآورد؛ 3- (در اوستا) ارنوك.
نام نیکو
ارنیکا
1- آريايي نيكو كردار، آريايي نيكو رفتار، 2- آريايي خوب و زيبا.
نام نیکو
اروشا
(فارسی باستان) (= اروشه)، 1- سفید؛ 2- (به مجاز) روشن.
نام نیکو
ارونا
(عربی ـ فارسی) (ارون = شادمان، سرمست+ ا (پسوند نسبت))، 1- منسوب به ارون؛ 2- (به مجاز) شاد و شادمان و سرمست.
نام نیکو
اریاک
(اري = آري = آريا + ك (پسوند))، آريايي.
نام نیکو
اریسا
(معرب يوناني) (= ايرسا)، ( ايرسا.
نام نیکو
اریکا
1- (در گياهي) فوفل، پوفل، درختي از تيره‌ي نخل ها كه در مناطق گرم آسيا مي‌رويد، نخل هندي؛ 2- (در عربي) فوفَل، تانبول، كَوتَل؛ (در […]
نام نیکو
ارین
(عربی) شادی، شادان شدن، وجد آمدن.
نام نیکو
ازل
(عربي) 1- ابتدا نداشتن، بي‌آغازي، قَدَم مقابلِ ابد، زماني كه از آن ابتدا نباشد؛ 2- (در فلسفه) استمرار بي‌نهايتِ زمان در گذشته.
نام نیکو
ازهار
(جمع زَهر) (در قديم) گل‌ها، شكوفه‌ها.
نام نیکو
اسپاندا
(اوستايي) (= اسپنتا)، ( اسپنتا.