اسم ها

نام نیکو
گلدشت
(گل+ دشت = پهنه‌ي وسيع هموار يا تقريباً همواري از زمين)، 1- دشتِ گل، زمين وسيع و هموار پر از گل؛ 2-گلزار؛ 3- (به مجاز) خرم و زيبا […]