اسم ها

نام نیکو
محمد آرش
از نام‌هاي مركب، ا محمّد و آرش.
نام نیکو
بهشید
تابناك و داراي فروغ و روشنايي.
نام نیکو
لونا
1- به معنیِ «به رنگِ»؛ 2- (در لاتین) ماه، قمر.
نام نیکو
مولوده
(مؤنث مولود)
نام نیکو
نایف
1- مرتفع؛ 2- (اَعلام) نام يكي از دليران مردم نجد از بزرگان و رؤساي باديه نشين.
نام نیکو
نوگل
1- گلی که تازه شکفته شده است؛ 2- (به مجاز) نوجوان، به ویژه دختر نوجوان.
نام نیکو
افراح
(در قديم) شاد کردن.
نام نیکو
الوند
1- تندمند و داراي تندي و تيزي؛ 2- (اَعلام) 1) نام كوهي است در همدان؛ 2) رودي در قصر شيرين.
نام نیکو
دانوش
(اَعلام) (= ودانوش) نام شخصي در داستان وامق و عذرا.
نام نیکو
آتا
1- پدر، جد، سرپرست، ريش سفيد؛ 2- (اَعلام) نام پادشاهي در دامنه‌هاي شمالي جبال «نيشپو» كه در جنوب آن «داگارا» واقع بود. و محتملاً […]
نام نیکو
قوام‌الدین
1- موجب استواري و استحكام دين؛ 2- (اَعلام) نام چند تن اشخاص در تاريخ.
نام نیکو
آساره
(لری، دزفولی) ستاره.
نام نیکو
روشن‌دخت
(روشن + دخت = دختر)، 1- دختر تابنده و شاد؛ 2- (به مجاز) زيبارو.
نام نیکو
ماه آفرین
1- آفريده‌ي ماه؛ 2- (به مجاز) زيبارو(ي)؛ 3- (اَعلام) نام يكي از زنان فتحعلي شاه قاجار و مادر زبيده.
نام نیکو
طاها ‌حسین
1- از نام‌های مرکب،ا طه(طاها) و حسین؛ 2- (اَعلام) [1973-1889 میلادی] اديب، نویسنده و دولتمرد مصری که در شش سالگی نابینا شد و با و […]
نام نیکو
محمد آرشام
از نام‌هاي مركب، ا محمّد و آرشام.
نام نیکو
محمد مسلم
از نام‌هاي مركب، ا محمّد و مسلِم.
نام نیکو
مرام
1- ايدئولوژي؛ روش اخلاقي، مسلك؛ 2- مراد، مقصود، خواست.
نام نیکو
پیشرو
1- آن که پیشرفت کرده، پیشتاز، پیشگام؛ 2- (به مجاز) رهبر، پیشوا، مقتدا، 3- آن که جلوتر از دیگران یا پیشاپیش آنان حرکت میکند، طلایه […]
نام نیکو
محمد عابد
از نام‌هاي مركب، ا محمّد و عابد.