اسم ها

جنسیت

جستجو در نام ها

جستجو در معنی نام

جستجو بر اساس ابجد

برچسب

ریشه نام
نمایش بیشترنمایش کمتر
نام نیکو
وهاد
(جمع وهده)، جاي مطمئن و هموار، زمين پست و هموار.
نام نیکو
مهتدی
(در قدیم) هدایت شده، راه راست یابنده.
نام نیکو
موقر
1- داراي سنجيدگي در گفتار و كردار چنان كه احترام ديگران را جلب كند، داراي وقار و متانت، متين؛ 2- محكم و اثر گذار؛ 3- (در حالت قيد […]