اسم ها

نام نیکو
کیهانه
(كيهان + ه (پسوند نسبت))، منسوب به كيهان، ( كيهان.
نام نیکو
محمد فهیم
(عربی) از نام‌هاي مركب، ، محمّد و فهیم.
نام نیکو
سدیف
(اَعلام) نام چند تن از صحابه.
نام نیکو
ذاکره
(عربي) (در قدیم) ذاکر، ذاکر.
نام نیکو
شهامت
(عربي) بي باكي، دليري، حالت ترس نداشتن از چيزي يا كسي در انجام كاري يا گفتن مطلبي.
نام نیکو
امیرمتین
(عربي) امير و پادشاه محكم و استوار و با وقار.
نام نیکو
وادی
(عربي) 1- (به مجاز) سرزمین؛ 2- فضای ذهنی ای که برای چیزی تصور می شود؛ 3- بیابان؛ 4- فضا، مکان، جایگاه؛ 5- (در قدیم) زمین میان دو […]
نام نیکو
ناردین
1- (در گیاهی) گل خوشه ای بلند، به هم فشرده، و معطر به رنگ های قرمز، آبی، سفید و زرد؛ 2- (در گیاهی) گیاه این گل پیازدار، علفی، پای […]
نام نیکو
ماهنی
(تركي) نغمه، آواز، ترانه، تصنيف.
نام نیکو
ضیاء‌الحق
(عربي) روشنائي و نورِ حق.
نام نیکو
محمد عابد
(عربی) از نام‌هاي مركب، ا محمّد و عابد.
نام نیکو
پیشرو
1- آن که پیشرفت کرده، پیشتاز، پیشگام؛ 2- (به مجاز) رهبر، پیشوا، مقتدا، 3- آن که جلوتر از دیگران یا پیشاپیش آنان حرکت میکند، طلایه […]
نام نیکو
مرام
(عربي) 1- ايدئولوژي؛ روش اخلاقي، مسلك؛ 2- مراد، مقصود، خواست.
نام نیکو
محمد مسلم
(عربی) از نام‌هاي مركب، ا محمّد و مسلِم.
نام نیکو
محمد آرشام
(عربی ـ فارسی) از نام‌هاي مركب، ا محمّد و آرشام.
نام نیکو
طاها ‌حسین
(عربي) 1- از نام‌های مرکب،ا طه(طاها) و حسین؛ 2- (اَعلام) [1973-1889 میلادی] اديب، نویسنده و دولتمرد مصری که در شش سالگی نابینا شد […]
نام نیکو
ماه آفرین
1- آفريده‌ي ماه؛ 2- (به مجاز) زيبارو(ي)؛ 3- (اَعلام) نام يكي از زنان فتحعلي شاه قاجار و مادر زبيده.
نام نیکو
روشن‌دخت
(روشن + دخت = دختر)، 1- دختر تابنده و شاد؛ 2- (به مجاز) زيبارو.
نام نیکو
آساره
(لری، دزفولی) ستاره.
نام نیکو
قوام‌الدین
(عربي) 1- موجب استواري و استحكام دين؛ 2- (اَعلام) نام چند تن اشخاص در تاريخ.