برچسب ها

اسامی مرتبط با طبیعت در این گروه قرار می گیرند.

نام نیکو
نرگس
(از يوناني) 1- (در گياهي) گل زينتي با گلبرگ‌هاي سفيد يا زرد معطر و كاسه‌اي به رنگ سفيد يا زرد در وسط؛ 2- گياه اين گل كه علفي، پيا […]
نام نیکو
زهره
1- (= ناهید= ونوس) 2- (اَعلام) 1) (در نجوم) دومين سياره‌ي منظومه‌ي شمسي از لحاظ دوری از خورشید، میان عطارد و زمین، كه از درخشنده‌ […]
نام نیکو
ربابه
رباب
نام نیکو
ریحانه
1- ريحان. 2- (اَعلام) نام مادر امام رضا (ع).
نام نیکو
مینا
1- پرنده‌اي شبيه سار با پرهاي رنگارنگ كه به راحتي قادر به تقليد صداي انسان و حيوانات است، مرغ مقلد، مرغ مينا؛ 2- (در گياهي) گلي م […]
نام نیکو
سمیرا
1- زن گندمگون، شميرا. [سميرا ترجمه‌ي «مهين‌بانو» است]؛ 2- (اَعلام) نام عمه‌ي شيرين است در اشعار نظامي.
نام نیکو
نسرین
1- (در گياهي) گل‌هاي زرد يا سفيد خوشه‌اي معطر كه يكي از گونه‌هاي نرگس است؛ 2- گياه اين گل كه علفي، پايا، زينتي و از خانواده‌ي نرگ […]
نام نیکو
محبوبه
1- نام گياهي (محبوبه‌ي شب)؛ 2- محبوب (زن)؛ 3- معشوق، معشوقه، محبوب، + ن.ك. محبوب.
نام نیکو
مهسا
(مه = ماه + سا (پسوند شباهت))، 1- مثل ماه، مانند ماه؛ 2- (به مجاز) زيبارو.
نام نیکو
مهناز
ماه ناز.
نام نیکو
جعفر
1- جوي، رود؛ 2- ناقه‌ي پر شير؛ 3- (اَعلام) 1) ابوعبدالله جعفر ابن محمّد [80-148 قمری] ششمین امام شیعیان (= امام صادق(ع))، که اساس […]
نام نیکو
سحر
1- زمان قبل از سپيده‌دم؛ 2- زماني است (در ماه رمضان) از نيمه شب تا اذان صبح؛ 3- (در قديم) صبح.
نام نیکو
ناهید
1- (در نجوم) زهره؛ دومين سياره‌ي منظومه‌ي شمسي به نسبت فاصله از خورشيد كه از درخشنده‌ترين اجرام آسماني است، ونوس، [زهره در نزد قد […]
نام نیکو
سهیلا
1- نرم، ملايم؛ 2- (مؤنث سهيل).
نام نیکو
سمانه
1- (مخفف آسمان) يعني سقف خانه؛ 2- نام پرنده‌اي كوچك كه به آن در تركي بلدرچين مي‌گويند.
نام نیکو
ثریا
پروين.
نام نیکو
مهری
(مهر+ ي (پسوند نسبت))، 1- منسوب به مهر، مهر؛ 2- (در موسيقي) نوعي از چنگ.
نام نیکو
پروانه
1- حشره‌اي با بدن كشيده و باريك و بال‌هاي پهن پوشيده از پولك‌هاي رنگارنگ؛ 2- حکم، فرمان، جواز و نشان؛ 3- (در موسيقي ايراني) گوشه‌ […]
نام نیکو
بهرام
1- به معنای «در هم شکننده مقاومت»؛ 2- (در گزارش پهلوی اوستا، varhrān،varhrām،vahrām) به «پیروزگر» برگردانده شده؛ 3- (در نجوم) مري […]
نام نیکو
شهلا
1- داراي چشم رنگ سياه چون رنگ چشم ميش؛ 2- (به مجاز) زيبا و فريبنده (چشم)؛ 3- (در گياهي) ويژگي نوعي نرگس كه حلقه‌ي وسط آن سرخ يا ب […]