برچسب ها

اسامی شاهنامه در این بخش قرار می‌گیرند

نام نیکو
میلاد
1- زمان تولد؛ 2- (در قديم) تولد؛ 3- (اَعلام) (در شاهنامه) پدر گرگين و از پهلوانان ايران باستان.
نام نیکو
افسانه
1- سرگذشت، قصه، داستان، سرگذشت و حكايت گذشتگان؛ 2- افسون، سحر؛ 3- ترانه.
نام نیکو
فرهاد
1- در بعضي منابع فرهاد را «ياري» معني كرده‌اند؛ 2- (اَعلام) 1) (در شاهنامه) پهلوان ایرانی دوران کیکاووس و کیخسرو، که رستم او را ب […]
نام نیکو
بهروز
1- سعادتمند، خوشبخت؛ 2- همراه با سعادت و خوشبختي؛ 3- (اَعلام) نویسنده، شاعر و پژوهشگر ایرانی [1268-1350 شمسی] مؤلف در راه مهر، دب […]
نام نیکو
آرش
1- درخشنده؛ 2- (اَعلام) 1) نام يكي از تيراندازان زمان منوچهر شاه كه ماجراي پرتاب تير او از داستانهاي حماسي است؛ 2) نام پسر دوم كي […]
نام نیکو
بهزاد
1- نيك نژاد، نيكو تبار، نيكو زاده؛ 2- (اَعلام) 1) بهزاد نقاش و مينياتور ساز مشهور اواخر عهد تيموري و اوايل دوره‌ي صفوي، ملقب به ك […]
نام نیکو
بهرام
1- به معنای «در هم شکننده مقاومت»؛ 2- (در گزارش پهلوی اوستا، varhrān،varhrām،vahrām) به «پیروزگر» برگردانده شده؛ 3- (در نجوم) مري […]
نام نیکو
شیرین
1- داراي مزه‌ي شيريني؛ 2- (به مجاز) مطبوع، دلنشين و دلپذير؛ 3- (به مجاز) زيبا؛ 4- (به مجاز) شيوا يا ادا شده با لهجه‌اي گوش نواز ( […]
نام نیکو
بهمن
1- (در اوستایی، vohumana)؛ 2-(در پهلوي، vahuman) نيك انديش، به منش، نیک نهاد؛ 3- (در گاه شماري) ماه يازدهم از سال شمسي؛ 4- (در گي […]
نام نیکو
مهران
1- به معني دارنده‌ي مهر؛ 2- (اَعلام) 1) نام يكي از خاندان‌هاي هفتگانه‌ي عصر ساساني (ويس پوهر) مقر افراد اين خاندان پارس بوده است؛ […]
نام نیکو
منیژه
(اَعلام) (در شاهنامه) دختر افراسياب، كه عاشق بیژن پهلوان ایرانی شد و با کمک رستم همراه بیژن به ایران گریخت. داستان او با بيژن يكي […]
نام نیکو
پری
1- (فرهنگ عوام) موجودي لطيف و بسيار زيبا و نيكوكار و نامرئي كه گاه خود را نشان دهد و با جمالش انسان را فريفته‌ي خود مي‌كند؛ 2- (ب […]
نام نیکو
ایران
1- نجد (فلات) ايران، كشور (مملكت) ايران؛ 2- آزادگان.
نام نیکو
مرجان
(سرياني) 1- جانور بي‌مهره‌ي كوچك دريايي كه پوشش آهكي ترشح مي‌كند و نسل‌هاي جديد آن روي بقاياي نسل قديمي زندگي مي‌كنند و جزاير مرج […]
نام نیکو
جمشید
1- به معناي جم درخشان يا جم شاه؛ 2- (اَعلام) آخرین شاه پيشدادي در داستانهای ملی ایران، ملقب به جَم، که 650 سال پادشاهی کرد و در س […]
نام نیکو
آرمین
(اَعلام) 1) نام چهارمين پسر كيقباد سردودمان كياني؛ 2) نژاد آرمين. + كي آرمين
نام نیکو
پیمان
قراري كه دو يا چند تن مي‌گذارند تا كاري انجام دهند يا تعهدي نسبت به هم يا به كسي داشته باشند؛ قرار، عهد.
نام نیکو
ایرج
1- ياري دهنده‌ي آريايي‌ها؛ 2- (اَعلام) 1) (در شاهنامه) شاهزاده‌ي ایرانی، پسر کوچک فریدون که پدرش پادشاهی ایران را به او داد. براد […]
نام نیکو
منوچهر
1- به معني «از نژاد و پشت منوش» [منوش يكي از ناموران قديم]؛ 2-(اَعلام) منوچهر شاه اساطیری ایران، از خاندان ايرج يكي از پادشاهان پ […]
نام نیکو
توران
(در پهلوی، turān )، (تور = پسر فریدون + ان (پسوند نسبت)) (اَعلام) 1) سرزمین تورانیان که منسوب به تور پسر فریدون می‌باشد؛ 2) (در ق […]