دسته: دو کلمه ای

ماه

اسم های دو کلمه ای با ماه

فیلتر ماه آفرین 1- آفريده‌ي ماه؛ 2- (به مجاز) زيبارو(ي)؛ 3- (اَعلام) نام يكي از زنان فتحعلي شاه قاجار و مادر زبيده. ماه پری 1- پريِ مانند ماه؛ 2- (به مجاز) بسيار زيبا. ماه پسند (ماه + پسند = جزء پسین بعضی از کلمه های مرکّب، به معنی «پسندیده» یا «قبول شوند») 1- ویژگی کسی... ادامه خواندن
محمد

اسم های دو کلمه ای با محمد

فیلتر امید محمد (فارسی ـ عربی) از نام‌هاي مركب، ي اميد و محمد. امیرمحمد امير بسيار تحسين شده وپادشاه ستايش شده. امین‌محمد (عربي) 1- محمّد درستكار و مورد اطمينان؛ 2- امين ستودني و تحسين شده؛ 3- شخص ستوده و مورد اطمينان. خلیل‌محمد (عربي) از نام‌هاي مركب، ( خلیل و محمّد. شفیع‌محمد (عربي) از نام‌هاي مركب،... ادامه خواندن
نام های با گل

اسم های دو کلمه ای با گل

فیلتر آذرگل نام گلي سرخ‌رنگ كه پُرپَر است و به آن گل آتشين مي‌گويند. آیگل (تركي ـ فارسي) 1- گل ماه، ماه گل، گل زيبا چون ماه؛ 2- (به مجاز) زيبارو و لطيف. به گل [به (صفت) = خوب, بهتر, خوبتر, زيباتر؛ (اسم) شخص خوب و داراي اخلاق و رفتار نيكو + گل] 1- شخص... ادامه خواندن
امیر

اسم های دو کلمه ای با امیر

فیلتر امیر پادشاه، حاكم، درجه‌اي پايين‌تر از پادشاه، فرمانده‌ي سپاه، سردار، سپهسالار. امیرآراد (عربي ـ فارسی)، از نام هاي مركب، ه امير و آراد. امیرآرتا (عربي ـ فارسي) امير درست كردار و راست گفتار، پادشاه و حاكمِ پاك و مقدس. امیرآرش (عربي ـ فارسی)، از نام هاي مركب، ه امير و آرش. امیرآرشام (عربي ـ... ادامه خواندن
فاطمه

اسم های دو کلمه ای با فاطمه

در این صفحه می‌توانید اسم هایی که شامل اسم فاطمه هستند را مشاهده نمایید.

زهرا

اسم های دو کلمه ای با زهرا

در این صفحه می‌توانید اسم هایی که شامل اسم زهرا هستند را مشاهده نمایید.

علی

اسم های دو کلمه ای با علی

در این صفحه می‌توانید اسم هایی که شامل اسم علی هستند را مشاهده نمایید.

مهدی

اسم های دو کلمه ای با مهدی

در این صفحه می‌توانید اسم هایی که شامل اسم مهدی هستند را مشاهده نمایید.