مرجع انتخاب نام فارسی
عکس  محمد امین زنجان

محمد امین زنجان

چهارده سال و یازده ماهه

باسلام پسر بچه من خیلی ارام و با ادب است باهوش درس خوان احترام به بزرگتر و کو چکتر از خودش بچه حرف گوش کن مهربان دوست داشتنی