مرجع انتخاب نام فارسی
عکس  شاینا بابایی

شاینا بابایی

پنج سال و نه ماهه

فسقلی ما خیلی دختر مودبیه، همه ی دوستاشم دوست داره، شیرین زبونه و عاشق ژیمناستیک و باله اس? امیدوارم تن همه ی بچه ها سالم و سلامت باشه??