مرجع انتخاب نام فارسی
عکس  امیرطاها امیدیه

امیرطاها امیدیه

چهار سال و چهار ماهه

بسیار پسر مهربان و دل رحم و خانواده دوستی هست و خوراکی و اسباب بازی هاش رو با برادرش همیشه نصف میکنه حتی اگه یه ادامس داشته باشه نصفش رو به برادر بزرگش میده. پسرم تکه