نویسنده: نام نیکو

ماه

اسامی ترکیبی با ماه

ماه آفرین 1- آفريده‌ي ماه؛ 2- (به مجاز) زيبارو(ي)؛ 3- (اَعلام) نام يكي از زنان فتحعلي شاه قاجار و مادر زبيده. ماه پری 1- پريِ مانند ماه؛ 2- (به مجاز) بسيار زيبا. ماه پسند (ماه + پسند = جزء پسین بعضی از کلمه های مرکّب، به معنی «پسندیده» یا «قبول شوند») 1- ویژگی کسی که... ادامه خواندن
محمد

اسامی ترکیبی با محمد

امید محمد (فارسی ـ عربی) از نام‌هاي مركب، ي اميد و محمد. امیرمحمد امير بسيار تحسين شده وپادشاه ستايش شده. امین‌محمد 1- محمّد درستكار و مورد اطمينان؛ 2- امين ستودني و تحسين شده؛ 3- شخص ستوده و مورد اطمينان. خلیل‌محمد (عربي) از نام‌هاي مركب، ( خلیل و محمّد. شفیع‌محمد از نام‌هاي مركب،شفیع و محمّد. صدرالدین... ادامه خواندن
نام های با گل

اسامی ترکیبی با گل

آذرگل نام گلي سرخ‌رنگ كه پُرپَر است و به آن گل آتشين مي‌گويند. آیگل 1- گل ماه، ماه گل، گل زيبا چون ماه؛ 2- (به مجاز) زيبارو و لطيف. به گل [به (صفت) = خوب, بهتر, خوبتر, زيباتر؛ (اسم) شخص خوب و داراي اخلاق و رفتار نيكو + گل] 1- شخص خوب, بهتر و زيباتر... ادامه خواندن
امیر

اسامی ترکیبی با امیر

اسامی ترکیبی با امیر را در این صفحه می توانید مشاهده نمایید

فاطمه

اسامی ترکیبی با فاطمه

در این صفحه می‌توانید اسامی ترکیبی با فاطمه را مشاهده نمایید.

زهرا

اسامی ترکیبی با نام زهرا

در این صفحه می‌توانید اسامی ترکیبی با نام زهرا را مشاهده نمایید.

علی

اسامی ترکیبی با علی

در این صفحه می‌توانید اسامی ترکیبی با علی را مشاهده نمایید.

مهدی

اسامی ترکیبی با مهدی

در این صفحه می‌توانید اسامی ترکیبی با مهدی را مشاهده نمایید.