اسم گیلکی

الیزه
(فرانسوي) 1- (در اساطير) اليزه يا شانزليزه مقر زيرزميني اشباح متقي و بهشت يونانيان و روميان است 2- (اَعلام) 1)کاخ سلطنتی که در سال 1718 میل […]
سارمه
(اَعلام) نام روستايي در شهرستان فومن در استان گیلان.
ظهیرالدین
(عربي) 1- پشتيبانِ كيش و آئين؛ 2- (اَعلام) 1) ظهيرالدين سمرقندی: [حدود 600 هجری] شاعر و نویسنده‌ي ایرانی، مؤلف اغراض‌السیاسه، در آیین کشورد […]
عبدالقادر
(عربي) 1- بنده‌ي خداي توانا؛ 2- (اَعلام) 1) عبدالقادر جزایری: [1223-1305 قمری] میهن پرست و رهبر الجزایری، که از سال 1248 تا 1264 با اشغالگر […]
کادوسا
(کادوس = نام قوم قدیم ساکن گیلان و شمال شرقی آذربایجان + ا (پسوند نسبت))، 1- منسوب به کادوس؛ 2- (به مجاز) از نژاد کادوس.
کسما
1- (در گیاهی) نام گیاهی از نوع نخود که در سواحل شام می‌روید؛ 2- (اَعلام) نام دهی در شهرستان صومعه سرا در استان گیلان.
کوشیار
(= گوشيار)، [از گوش (نام فرشته) + يار (پسوند مبدل «داد» به معني داده)]، 1- روي هم به معني داده‌ي فرشته؛ [گونه‌ي ديگر اين واژه (گوشيار) در ب […]
گیل ناز
(گیل = قوم ساکن گیلان + ناز = زیبا و قشنگ، فخر و مباهات) 1- زیباروی مردم گیل ؛ 2- موجب فخر و مباهات مردم گیل.
گیلانا
(گیلان + ا (پسوند نسبت)) 1- منسوب به گیلان؛ 2- متعلق به سرزمین گیلان. + گ گیلان.
ویشکا
(اَعلام) نام دهی در خشکِ بیجارِ خمام در استان گیلان.