اسم کردی

جنسیت

جستجو در نام ها

جستجو در معنی نام

جستجو بر اساس ابجد

برچسب

ریشه نام
نمایش بیشترنمایش کمتر
نام نیکو
آسمین
1- یاسمن (گل)؛ 2- (در بعضی منابع کردی) آسمان.
نام نیکو
بنوشه
(در کردی و بعضی از گویشهای ایرانی)، بنفشه
نام نیکو
بوژانه
(کردی، بیژان) گیاهی دارای برگ های ریز و ساقه های دراز و گل های بور رنگ که بوی تندی دارد و مگس از آن می گریزد.
نام نیکو
پایار
1- سال گذشته، پار؛ 2- (در کردی) پایدار، سربلند.
نام نیکو
توار
1- (در کردی) پرنده؛ 2- نوعی ریسمان؛ 3- (اعلام) 1) (توارکوه) نام کوهی در شمال ایران، شهرستان چالوس ؛ 2) نام محلی در ناحیه برسویر د […]
نام نیکو
جیهان
1- (در کردی) جهان، کیهان، گیتی؛ 2- (معرب) (= جهان و جَیحان)؛ 3- (اَعلام) نام دختر شاه جهان از سلسله‌ي تیمور لنگ که به تصوف و زیبا […]
نام نیکو
خوشناو
(کردی) 1- خوشنام، نیک نام؛ 2- نوعی انگور سیاه دانه بزرگ؛ 3- (اعلام) نام یکی از طوایف کرد در ناحیهی چقلاو (= شقلاو).
نام نیکو
دلژین
(کردی) زندگی دوست داشتن، زندگی باصفا، زندگی موافق طبع.
نام نیکو
روچیار
(کردی) (= روجیار، rojyār ) آفتاب، زمانه، روزگار.
نام نیکو
ژیانا
1- (ژیان + ا (پسوند نسبت))، منسوب به ژیان، ژیان؛ 2- (کردی ـ فارسی) (ژیان = زندگی، حیات + ا (پسوند نسبت)) 1) منسوب به ژیان؛ 2) (به […]
نام نیکو
سارو
1- (= ساروک) نام پرنده ای سیاه رنگ در هندوستان که مانند طوطی سخن گو می باشد؛ 2- (در کردی) طوطی؛ 3- (در تركي) ساروج؛ 4- (اعلام) نا […]
نام نیکو
سوران
1- نام منطقه ای وسیع در کردستان؛ 2- یکی از چهار لهجه ی اصلی زبان کردی.
نام نیکو
سوژین
(کردی) سوختن، سوزان.
نام نیکو
شالیار
1- شهریار؛ 2- همدم شاه؛ 3- (اعلام) (= پیر شهریار، پیر شالیار) نام پیری در اورامان از مغان زردشتی موسوم به پیر شهریار که به زبان ک […]
نام نیکو
کاویار
[کاو (در کردی) کام، مراد، آرزو، ارزشمند + یار (پسوند دارندگی)] روی هم به معنی آرزومند و دارای ارزش(؟).
نام نیکو
هژار
1- بینوا، فقیر، تنگدست؛ 2- (اعلام) عبدالرحمان ابن حاج ملامحمد شرفکندی متخلص به هَژار [1341-1411 قمری] از شاعران و نویسندگان کرد. […]