اسم پسر کردیانواع اسم های به روز پسرانه کردی را در لینک زیر می توانید مشاهده کنید.

این لینک شامل لیستی از بهترین نامهای کردی پسرها می باشد.