اسم پسر جدید

جنسیت

جستجو در نام ها

جستجو در معنی نام

جستجو بر اساس ابجد

برچسب

ریشه نام
نمایش بیشترنمایش کمتر
نام نیکو
امیراردوان
امير و پادشاه نگهبان درستكاران.
نام نیکو
امیران
(امیر + ان (پسوند نسبت))، 1- منسوب به امیر، امير؛ 2- (اعلام) نام چند روستا در اردستان، تهران و خرم آباد.
نام نیکو
ازهر
(در قديم) 1- روشن، درخشان؛ 2- روشن تر، درخشان تر؛ 3- (اعلام) ازهر [قرن 4 هجری] سردار ایرانی و از درباریان یعقوب و برادرش عمرولیث، […]
نام نیکو
رشیدالدین
1- رشد يافته و بالنده در امور دين، صاحب رأي و عقيده در دين؛ 2- (اَعلام) 1) رشيدالدين فضل الله: [645-718 قمری] وزیر، پزشک و مورخ ا […]
نام نیکو
فخر
1- سربلندي، سرافرازي، افتخار؛ 2- (در قديم) مايه‌ي سربلندي، مايه‌ي نازش؛ 3- (در قديم) بزرگ منشي، بزرگي؛ 4- (اَعلام) فخر رازی: (= ف […]
نام نیکو
ثاقب
1- هوشيار، تند دريابنده (ذهن، فكر)؛ 2- روشن، فروزان.
نام نیکو
عطاحسین
از نام‌هاي مركب. ( عطا و حسین.
نام نیکو
عمادمحمد
از نام‌هاي مركب، ، عماد و محمد.
نام نیکو
خبیر
آگاه، واقف، مطّلع.
نام نیکو
محمد هورام
از نام‌هاي مركب، ا محمّد و هورام.
نام نیکو
محمد پایا
از نام‌هاي مركب، ا محمّد و پایا.
نام نیکو
محمد فرزان
از نام‌هاي مركب، ا محمّد و فرزان.
نام نیکو
طهمان
(اَعلام) نام يكي از نزديكان پیامبر اسلام(ص) كه ابن حيان او را از زمره‌ي صحابه دانسته است.
نام نیکو
محمد بسام
(عربی) از نام‌هاي مركب، ا محمّد و بسام.
نام نیکو
سمیح
بخشنده، بلند نظر.
نام نیکو
کیابد
(كيا + بد/ bod-/ (پسوند محافظ و مسئول))، نگهبان پادشاهان و بزرگان، نگهدارنده‌ي سروران.
نام نیکو
برکان
1- کوه آتش فشان؛ 2- (اعلام) نام روستایی در شهرستان اصفهان و فسا.
نام نیکو
هرمزان
(هرمز+ ان (پسوند نسبت))، 1- منسوب به هرمز؛ 2- (اَعلام) هرمزان: [قرن اول هجری] فرماندار خوزستان در زمان فتح ایران به وسیله‌ي اعراب […]
نام نیکو
وهرز
1- (= وهريز، وهوز) 2- (اَعلام) وَهرز: [زنده در 570 میلادی] سردار ایرانی که انوشيروان او را با سپاهی به یمن فرستاد و او به یاری اع […]
نام نیکو
بازیار
1- (در قديم) كشاورز، برزگر، كارگر كشاورزي؛ 2- (در قديم) مربي و نگهدارنده باز، مير شكار، بازدار.