اسامی پسرانه از حرف م

اسم پسر از م : در این صفحه می توانید اسامی پسرانه ای که با حرف “م” شروع می شوند را مشاهده نماییم.
نام هایی که با “م” شروع می شوند عبارت اند از :

ماتیارمحتشممصدقمنذرمهربد
ماجدمحدثمصطفیمنشمحمد جواد
مادیارمحرابمصفامنشورمهرپو
مارتیامحسنمصلحمنصفمهرپویان
ماردینمحسن رضامصلح‌الدینمنصورمهرتاش
مازیارمحصونمصیبمنعممهرجو
ماژانمحققمطیعامنهاجمهرخو
ماشاءاللهمحمدمظاهرمنهاج‌الدینمهرداد
ماکانمحمودمظفرمنوچهرمهردار
مالکمحمود رضامظفرالدینمنیبمهرزاد
مانیمحیطمظهرمنیرالدینمهرکام
مانیادمحییالدینمعادمنیعمهرکوش
ماهانمختارمعارجمنیفمهرکوشا
ماهبدمدبرمعتصممهاجرمهرکیش
ماهدمدثرمعتمدمهبدمهرمند
ماهرمددمعراجمهبودمهرنام
ماهشادمرادمعرفتمهتدیمهروان
ماهیارمرآتمعرفت‌اللهمهدادمهرورز
مائدمرتضیمعروفمهدارمهروند
مبارزمرتضی علیمعزمهدیمهزیار
مبارکمرتیامعصوممهدی امینمهناد
مبرزمرزبانمعظممهدی پارسامهند
مبشرمرزوانمعیدمهدی حسینمهوند
مبینمرسلمعیدرضامهدی رضامهیاد
مبین رضامرصادمعیرمهدی صالحمهیار
متقیمروتمعینمهدی یارمهیمن
متوکلمزدامعین‌الدینمهدیارموتمن
متینمزدکمعین‌رضامهرموحد
متین رضامزدیسنامغیثمهر آرتاموسی
مجاهدمزیدمفضلمهر آزادموسیالرضا
مجتبیمستعانمفلحمهر آزماموعود
مجدمسعودمفیدمهر سامموفق
مجدالدینمسعود رضامقبلمهر سیناموقر
مجیبمسلممقتدامهر شادمومن
مجیدمسیبمقدادمهر یادموید
مجید رضامسیحمقصودمهرابمیثاق
مجیدالدینمسیحامقیمامهراجمیثم
مجیرمشتاقمکرممهرادمیران
مجیرالدینمشفقملکانمهراسمیرشاد
محبمشکانملک‌آرامهراممیعاد
محب الدینمشهودممدوحمهرانمیکال
محب ‌اللهمشهورمناکمهراندیشمیکائیل
محب‌رضامشیرمنتظرمهرانفرمیلاد
محبوبمصباحمنجیمهربازمیلان

مشاهده تمامی اسامی :

نام نیکو
مائد
1- (درقديم) خوردني، طعام؛ 2- سفره‌اي كه بر آن غذا مي‌گذارند.
نام نیکو
ماتیار
(= مادیار)، ، مادیار.
نام نیکو
ماجد
داراي مجد و بزرگي، بزرگوار.
نام نیکو
مادیار
(ماد = مادر + يار = كمك كننده، ياور، مددكار) ياور و كمك كننده مادر، مددكار براي مادر.
نام نیکو
مارتیا
1- آدمي، انسان؛ 2- (اَعلام) نام پیشوای شورش عیلام در کتیبه‌ي بیستون، منسوب به داریوش اوّل.
نام نیکو
ماردین
1- نام يكي از شهرهاي كردستان تركيه است كه در دامنه‌ي جنوبي قراجه داغ واقع است؛ 2- (اَعلام) جزيره مشرف بر دنيسرودارا.
نام نیکو
مازیار
(= ماه ايزديار، مازديار) 1- صاحبِ كوه ماز؛ 2- (اَعلام) پسر ونداد هرمز از فرزندان سوخراي بزرگ، وي از سال 208 هجري قمري از جانب مأم […]
نام نیکو
ماژان
1- بزرگان؛ 2- (اَعلام) نام جايی در شهرستان بيرجند
نام نیکو
ماشاءالله
1- (شبه جمله) آنچه خداوند بخواهد، (برگرفته از قرآن كريم) 2- (به مجاز) هنگام تعجب و تحسين براي دفع چشم بد گفته مي‌شود، چشمِ بد دور […]
نام نیکو
ماکان
1- (در قديم) آنچه بوده است؛ 2- (اَعلام) نام پسر كاكي از سران ديالمه [قرن 3و 4 هجری] كه در آغاز نزد ابوالحسين ناصر در گرگان بسر مي […]
نام نیکو
مالک
1- آن كه صاحب مِلك يا املاكي است؛ 2- آن كه دارنده و صاحب اختيار چيزي يا كسي باشد؛ 3- از نام‌ها و صفات خداوند؛ 4- (در اديان) ملك ا […]
نام نیکو
مانی
1- ماني (در لغت) به معني «انديشمند» است؛ 2- (اَعلام) [215-276 میلادی] بنيان‌گذار آئين مانوي، وي پسر «فاتك» بود و در ايام جواني به […]
نام نیکو
مانیاد
(مان = ماندن + یاد) 1- به یاد بمان؛ 2- (به مجاز) عزیز و گرامی.
نام نیکو
ماهان
(اَعلام) 1) نام پسر كيخسرو، پسر اردشير، پسر قباد؛ 2) نام يكي از شهرهاي استان كرمان؛ 3) نام دشت بزرگي در مغربِ تبريز.
نام نیکو
ماهبد
(ماه + بد/-bod/ (پسوند محافظ يا مسئول)) 1- نگهبان ماه؛ 2- (به مجاز) خوش سيما؛ 3- (اَعلام) نامِ ابن بدخشان، يا سلمان فارسي بوده قب […]
نام نیکو
ماهد
1- گسترنده، گستراننده؛ 2- نامي از نامهاي باري تعالي.
نام نیکو
ماهر
(عربي) آن كه در انجام كار و فن هنري استاد باشد و آن را بخوبي انجام دهد، حاذق، چيره دست.
نام نیکو
ماهشاد
(به مجاز) خوش سيماي شادمان، خوش سيماي خوشحال.
نام نیکو
ماهور
1- (در علوم زمین) هریک از برآمدگی های دامنه ی کوه یا برآمدگی هایی که در دشت پدید می آید؛ 2- (در موسیقی ایرانی) یکی از هفت دستگاه؛ […]
نام نیکو
ماهیار
(اَعلام) (در شاهنامه) 1) یکی از دو وزیر دارا و از قاتلان او، که خود او هم به فرمان اسکندر کشته شد؛ 2) پدر آرزو و پدر زن بهرام گور […]
[تعداد: 26   میانگین: 3.3/5]