اسامی پسرانه از حرف غ

اسم پسر از غ : در این صفحه می توانید اسامی پسرانه ای که با حرف “غ” شروع می شوند را مشاهده نماییم.
نام هایی که با “غ” شروع می شوند عبارت اند از :

غالب
(عربي) 1- غلبه كننده بر ديگري در جنگ، فاتح، پيروز؛ مسلط، چيره؛ 2- (اَعلام) 1) نام هشتمين جدّ پیامبر اسلام(ص)؛ 2) نام يكي از صحابه؛ 3) غالب […]
غانم
(عربي) (در قديم) غنيمت گرفته و بهره‌مند.
غدیر
(عربي) 1- آبگيري است بين مكه و مدينه در ناحيه‌ي جحفه؛ 2- روز يا واقعه غدير كه در ميان مسلمانان حائز اهميت است.
غفار
1- آمرزنده و بخشاينده‌ي گناهان(خداوند)؛ 2- از صفات و نام‌هاي خداوند.
غفران
(عربي) بخشايش و آمرزشِ گناهان، آمرزيدن، آمرزش.
غفور
(عربي) 1- بخشاينده و آمرزنده‌ي گناهان(خداوند)؛ 2- از صفات و نام‌هاي خداوند كه قريب نود بار در قرآن كريم آن را يادآور شده است.
غلام‌ حسن
[غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + حسن]، ارادتمند و فرمان بردار حسن [منظور امام حسن(ع)].
غلام‌ حسین
[غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + حسين]، ارادتمند و فرمان بردار حسين [منظور امام حسين(ع)].
غلام‌ رضا
[غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + رضا]، ارادتمند و فرمان بردار رضا [منظور امام رضا(ع)].
غلام‌ عباس
غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + عباس]، ارادتمند و فرمان بردار عباس [منظور حضرت عباس(ع)].
غلام‌ محمد
(عربي) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + محمّد]، ارادتمند و فرمان بردار محمّد [منظور حضرت محمّد(ص)].
غلی
غلي
غنی
(عربي) 1- ثروتمند؛ 2- آن که از کمک و هم کاری دیگران بینیاز است، بینیاز؛ 3- از صفات و نامهای خداوند؛ 4- (در فلسفهی قدیم) ویژگی آن که ذات و ک […]
غیاث
(عربي) 1- (در قديم) فريادرس؛ 2- فريادخواهي؛ 3- از صفات و نام‌هاي خداوند.
غیاث‌الدین
(عربي) 1- پناه دين و آيين؛ 2- (اَعلام) 1) لقب دو تن از امیران آل کرت. غیاث‌الدین اول: [707-729 قمری] امیر چوپان را که به وی پناهنده شده بود […]
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]