اسامی پسرانه از حرف ش

اسم پسر از ش: در این صفحه می توانید اسامی پسرانه ای که با حرف “ش” شروع می شوند را مشاهده نماییم.
نام هایی که با “ش” شروع می شوند عبارت اند از :

جنسیت

جستجو در نام ها

جستجو در معنی نام

جستجو بر اساس ابجد

برچسب

ریشه نام
نمایش بیشترنمایش کمتر
نام نیکو
شائق
(= شايق)، كسي كه شخص به ديدن او مشتاق باشد، راغب، مشتاق، آرزومند، خاطرخواه.
نام نیکو
شاپور
1- پسر شاه، شاه زاده؛ 2- (اَعلام) 1) (در شاهنامه) نام چند پهلوان ایرانی. شاپور: پسر نستوه و نوه‌ي گودرز، که در جنگ نوذر با افراسی […]
نام نیکو
شادروز
نيك روز، خوشبخت، كسي كه روزش شاد است.
نام نیکو
شادفر
1- شكوه شادي؛ (اَعلام) از نام‌هاي دوره‌ي هخامنشيان.
نام نیکو
شادکام
خوشحال و سعادتمند، شاد و خوشبخت، با حالت شادكامي و خوشحالي.
نام نیکو
شادمان
1- شاد، خوشحال و مسرور؛ 2- (در حالت قيدي) با شادي و خوشحالي، شادمانه.
نام نیکو
شادمهر
1- (به مجاز) ويژگي آن كه داراي شادي و مهرباني است؛ 2- (اَعلام) 1) شهر يا جايگاهي در نيشابور؛ 2) نام روستايي در تربت حيدريه.
نام نیکو
شادیان
(= شاديانه)
نام نیکو
شادیور
(شادي+ ور (پسوند براي دارندگي))، داراي حالت شادي و شادماني، خوشحال.
نام نیکو
شاکر
1- شكر كننده، سپاسگزار؛ 2- (در قديم) (در حالت قيدي) در حال شكرگزاري.
نام نیکو
شالیار
1- شهریار؛ 2- همدم شاه؛ 3- (اعلام) (= پیر شهریار، پیر شالیار) نام پیری در اورامان از مغان زردشتی موسوم به پیر شهریار که به زبان ک […]
نام نیکو
شان
(= شأن) 1- مقام و مرتبه، درجه؛ 2- ارزش، اعتبار؛ شکوه، جلال و عظمت؛ 3- (در قدیم) کار مهم، رسم، قاعده، آیین.
نام نیکو
شاندیز
[شان (عربي) = شأن = شكوه، جلال و عظمت + ديز = ديس (پسوند شباهت)]، 1- شكوهمند و داراي عظمت و جلال؛ 2- شاهان دژ؛ 3- (اَعلام) نام شه […]
نام نیکو
شاهپور
(= شاپور)
نام نیکو
شاهد
1- گواه، حاضر، مرد خوبروي؛ 2- (در قديم) (به مجاز) محبوب، خداي تعالي؛ 3- (در تصوف) خداوند به اعتبار ظهور و حضور در قلب سالك؛ 4- (د […]
نام نیکو
شاهرخ
1- داراي رخساري چون شاه، شاه منظر، شاه سيما؛ 2- (در ورزش) در شطرنج حركت اسب هنگامي كه به شاه حريف كيش دهد و رخ او را نيز به خطر ا […]
نام نیکو
شاهرود
(شاه = جزء پيشين بعضي از كلمه‌هاي مركب به معني «اصلي» و «مهم» + رود = فرزند به ويژه پسر)، 1- (به مجاز) فرزند (پسر) عزيز و گرامي؛ […]
نام نیکو
شاهندل
1- دارای دلِ صالح و نیک؛ 2- (به مجاز) تقوا و پرهیزگار.
نام نیکو
شاهنده
متقي و پرهيزگار و صالح و نيكوكار، نيكوكار، صالح.
نام نیکو
شاهو
1- مروارید شاهوار و نفیس؛ 2- کوتاه شده ی شاهوار 3- (اعلام) نام کوهی در استان کرمانشاه که بخشی از رشته کوه زاگرس است.
[تعداد: 5   میانگین: 3.8/5]