اسامی پسرانه از حرف ر

اسم پسر از ر : در این صفحه می توانید اسامی پسرانه ای که با حرف “ر” شروع می شوند را مشاهده نماییم.
نام هایی که با “ر” شروع می شوند عبارت اند از :

جنسیت

جستجو در نام ها

جستجو در معنی نام

جستجو بر اساس ابجد

برچسب

ریشه نام
نمایش بیشترنمایش کمتر
نام نیکو
رأفت‌الله
مهرباني خداوند.
نام نیکو
رئوف
مهربان.
نام نیکو
رائین
1- (= رایین) نام بلوک و قصبه ای است در جنوب شرقی کرمان بین این شهر و بلوک ساردوئیه و قصبه خبیص در شمال آن قرار گرفته است؛ 2- (اعل […]
نام نیکو
راتین
رادترین، دادگر و بخشنده ترین.
نام نیکو
راثین
(اَعلام) 1) سردار ايراني كه از گزنفون شكست خورد؛ 2) سردار سپاه ايران در جنگ با سردار «سدموني».
نام نیکو
راحم
(در قدیم) رحمت آورنده، دل سوزاننده.
نام نیکو
راد
(در قديم)1- جوانمرد؛ 2- آزاده؛ 3- بخشنده، سخاوتمند؛ 4- خردمند، دانا، حکیم.
نام نیکو
رادان
1- (راد + ان (پسوند نسبت))، منسوب به راد؛ 2- (اَعلام) نام دهی در شهرستان اصفهان.
نام نیکو
رادبد
(راد + بد /-bod/ (پسوند محافظت)) روي هم به معني نگهبان جوانمردي و آزادگي و بخشندگي.
نام نیکو
رادبرزین
1- جوانمردِ بلند مرتبه؛ 2- (اَعلام) يكي از نجباي ايرانيان معاصر بهرام گور ساساني.
نام نیکو
رادبه
(راد + به = بهتر)، روي هم به معني بهترين جوانمرد، آزاده و بخشنده‌ي بهتر.
نام نیکو
رادف
پیروی کننده.
نام نیکو
رادفر
[راد= جوانمرد، آزاد، بخشنده، سخاوتمند، خردمند، دانا، حکیم + فر = شکوه و جلال که در بیننده شگفتی و تحسین پدید آورد؛ (به مجاز) مایه […]
نام نیکو
رادمان
1- رادمنش، كريم، با سخاوت؛ + رادمن؛ 2- (اَعلام) نام سرداري معاصر خسرو پرويز ساساني.
نام نیکو
رادمرد
(= جوانمرد)، ( جوانمرد.
نام نیکو
رادمن
(راد + من/مان = انديشه و فكر)، مردي كه داراي انديشه‌ي جوانمردي است.
نام نیکو
رادمنش
كريم الطبع، سخاوت پيشه و جوانمرد.
نام نیکو
رادمهر
خورشيد بخشنده، بخشنده همچون خورشيد.
نام نیکو
رادنیک
(راد = جوانمرد، آزاده، بخشنده، خردمند + نیک = خوب، نیکو) 1- جوانمرد خوب و نیکو؛ 2- آزاده ی خوب و نیکو؛ 3- بخشنده و خردمند خوب و نیک.
نام نیکو
رادوین
(راد = جوانمرد + وین (پسوند تصغیر))، 1- جوانمرد کوچک؛ 2- (به مجاز) راد و جوانمرد.
[تعداد: 6   میانگین: 3.5/5]