امیر
امیر
پادشاه، حاكم، درجه‌اي پايين‌تر از پادشاه، فرمانده‌ي سپاه، سردار، سپهسالار.
امیرآراد
(عربي ـ فارسی)، از نام هاي مركب، ه امير و آراد.
امیرآرتا
(عربي ـ فارسي) امير درست كردار و راست گفتار، پادشاه و حاكمِ پاك و مقدس.
امیرآرش
(عربي ـ فارسی)، از نام هاي مركب، ه امير و آرش.
امیرآرشام
(عربي ـ فارسي) (به مجاز) امير قدرتمند و پر زور.
امیرآرمن
(عربي ـ فارسي) امير آريايي منش.
امیرآرمین
(عربي ـ فارسی)، از نام هاي مركب، ه امير و آرمین.
امیرآریا
(عربي ـ فارسی)، از نام هاي مركب، ه امير و آریا.
امیرآریان
(عربي ـ فارسی)، از نام هاي مركب، ه امير و آریان.
امیرآیین
(عربي ـ فارسی)، از نام هاي مركب، ه امير و آیین(آئین).
امیرا
(عربي ـ فارسي) (امير + ا (پسوند نسبت))، منسوب به امير، منتسب به پادشاه و حاكم و امير. + ـ امير.
امیرابراهیم
(عربي ـ عبري)، از نام هاي مركب، ( امير و ابراهيم.
امیرابوالفضل
(عربي) از نام‌هاي مركب، ( امير و ابوالفضل.
امیراتابک
(عربي ـ تركي) از نام‌هاي مركب، ( امير و اتابك.
امیراحتشام
(عربي) اميري كه داراي حشمت، شكوه، شأن و شوكت است.
امیراحسان
(عربي) امير بخشنده، امير نيكوكار.
امیراحمد
(عربي) امير بسيار ستوده، پادشاه و حاكم ستوده شده، فرمانده و امير ستودني.
امیراردلان
(عربي ـ فارسي) 1- از نام‌هاي مركب؛ 2- (به تعبيري) امير سرزمين مقدس و پاك.
امیراردوان
(عربي ـ فارسي)، امير و پادشاه نگهبان درستكاران.
امیرارسام
(عربي ـ فارسی)، از نام هاي مركب، ه امير و اَرسام.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *