اسم لری

آساره
(لری، دزفولی) ستاره.
تیا
(لری) چشم.
تیاناز
(لری ـ فارسی) (تیا = چشم + ناز = زیبا و قشنگ)، 1- چشم زیبا و قشنگ؛ 2- (به مجاز) زیباروی عزیز و گرامی چون چشم.
روژدا
[روژ = روز؛ (به مجاز) عمر، زندگی + دا (در کردي و لری) مادر]؛ (به مجاز) 1- عمر و زندگی مادر؛ 2- (به مجاز) فرزند عزیز و گرانمایه برای مادر.
شاپور
1- پسر شاه، شاه زاده؛ 2- (اَعلام) 1) (در شاهنامه) نام چند پهلوان ایرانی. شاپور: پسر نستوه و نوه‌ي گودرز، که در جنگ نوذر با افراسیاب کشته شد […]
فضل
(عربي) 1- برتري در دانش، اخلاق و هنر؛ 2- دانش و معلومات؛ 3- لطف و توجه و رحمت و احسان (كه از خداوند مي‌رسد)؛ 4- (در قديم) افزوني، زيادتي؛ 5 […]
مه‌تیام
[مه = ماه + تیام (لری) چشمانم (به مجاز) عزیز و گرامی]، (به مجاز) ماه روی عزیز و گرامی.