اسم فارسی

نام نیکو
آبتین
(اَعلام) (= آپتین و آتبین)
نام نیکو
آتاناز
افتخار پدر، موجب آسايش و شادكامي پدر، عزيزِ پدر.
نام نیکو
آتبین
(اوستايي، āthvoya) 1- به معنی از خاندانِ «آثویه»؛ 2- (در دساتیر) نفس کامل و نیکوکار و صاحب گفتار و کردار نیک و اسعدالسعدا معنی شد […]
نام نیکو
آتریسا
1- آتش‌گون، آذرگون، مانند آتش؛ 2- (به مجاز) زيبارو.
نام نیکو
آترین
1- (آتر = آتش + ين (پسوند نسبت))، منسوب به آتش، آتشين؛ 2- (به مجاز) زيبارو؛ 3- (اَعلام) (در دوره‌ي هخامنشی) آترین بانویی نامدار ا […]
نام نیکو
آترینا
(آتَرين+ا (پسوند نسبت))،منسوب به آترين
نام نیکو
آدرین
(آدرین= آتش + ین (پسوند نسبت))، آتشین، سرخ روی.
نام نیکو
آدرینا
[(آدر = آتش + ين (پسوند نسبت) + الف اسم ساز)]، 1- آتشين، سرخ‌روي؛ 2- (به مجاز) زيبارو (؟).
نام نیکو
آدلیا
(آدلی= نامی، مشهور + ا (پسوند نسبت))، 1- منسوب به آدلی؛ 2- (به مجاز) دختری که به لحاظ زیبایی مشهور و نامی است.
نام نیکو
آدین
(= آذین) 1- آرایش ها که در نوروز یا هنگام ورود پادشاهان و جشن های بزرگ در کوی و برزن و راه ها انجام دهند؛ 2- (اعلام) آدین، نام مو […]
نام نیکو
آدینا
(آدین = آذین + ا (پسوند نسبت)) 1- منسوب به آدین؛ 2- دارای زیور، زینت و آرایش؛ 3- (به مجاز) زیبا.
نام نیکو
آدینه
روز جمعه، آخرين روز هفته.
نام نیکو
آذردخت
1- دختر آذر، دختر آتشين؛ 2- (به مجاز) دختر سرخ‌گون؛ 3- (به مجاز) زيبارو.
نام نیکو
آذین
1- زيور، زيب، زينت، آرايش؛ 2- (در قديم) آيين، رسم و قاعده.
نام نیکو
آرا
(مخفف آراينده)، 1- آراستن؛ زيور، زينت و آرايش؛ 2- آرايش‌كننده، آراينده. [اين واژه با واژه‌ي عربي آرا (آراء) به معني رأي‌ها، نظرها […]
نام نیکو
آراد
1- (اَعلام) (در آیین زرتشتی) نام فرشته‌ي موكل بر دين و تدبير امور و مصالحي كه به روز آراد متعلق است، روز بيست و پنجم ماه شمسي به […]
نام نیکو
آراسته
(صفت مفعولي از آراستن)1- آرايش شده و زينت و زيور داده شده؛ 2- آن كه علاوه بر ظاهر مرتب داراي صفت‌هاي خوب اخلاقي نيز هست؛ 3- (در ق […]
نام نیکو
آرام
1- سكون، ثبات، آسايش، طمأنينه، صلح، آشتي، راحت؛ 2-(در قديم) مايه‌ي آرامش، آرامش بخش، تسلي بخش.
نام نیکو
آرامش
(اسم مصدر از آراميدن و آرميدن)، فراغت، راحت، آسايش، صلح، آشتي، ايمني، امنيت، سنگيني، وقار و طمأنينه.
نام نیکو
آران
(اَعلام) 1) نام پادشاه آذربايجان در عهد باستان؛ 2) نام سرزميني در شمال غربي ايران و مغرب درياي خزر (كشور آذربايجان)؛ 3) نام شهري […]