اسم فارسی

جنسیت

جستجو در نام ها

جستجو در معنی نام

جستجو بر اساس ابجد

برچسب

ریشه نام
نمایش بیشترنمایش کمتر
نام نیکو
آبان دخت
1- دختر آبان، + 1 آبان؛ 2- (اَعلام) نام يكي از زنان داريوش سوم.
نام نیکو
آبانا
(آبان + ا (پسوند نسبت))، منسوب به آبان، ، آبان.
نام نیکو
آبتین
(اَعلام) (= آپتین و آتبین)
نام نیکو
آبگین
1- داراي طبيعت آب؛ 2- آينه، آيينه.
نام نیکو
آبگینه
1- شيشه، زجاج، بلور، آينه؛ 2- (در قديم) ظرف شيشه‌اي يا بلوري به ويژه جام شراب.
نام نیکو
آبین
به رنگ آب، همانند آب.
نام نیکو
آبینه
همانند آب، به روشني و درخشندگي آب.
نام نیکو
آپام
(اَعلام) نام دختر اردشير دوم و زن فرناباذ والی ایالت هلّس پونت (فریگیه‌ي سفلی).
نام نیکو
آپاما
(= آپام)
نام نیکو
آپتین
(= آبتين و آتبین)
نام نیکو
آتاشا
1- [آتاش = آداش = همنام، هم اسم + ا (پسوند نسبت)] منسوب به آتاش؛ 2- (به مجاز) هم نام.
نام نیکو
آتاناز
افتخار پدر، موجب آسايش و شادكامي پدر، عزيزِ پدر.
نام نیکو
آترا
1- آتشين، آذرين؛ 2- (به مجاز) سرخ‌رو و زيبا؛ 3- (اَعلام) (در میتولوژی یونان) آترا دختر پیته، Pithe نواده‌ي پله‌ويس،Pelevis و مادر […]
نام نیکو
آتری
(= آترا)
نام نیکو
آتریزاد
1- آتشين زاده؛ 2- (به مجاز) بسيار سرخ‌رو و زيبا.
نام نیکو
آتریسا
1- آتش‌گون، آذرگون، مانند آتش؛ 2- (به مجاز) زيبارو.
نام نیکو
آترین
1- (آتر = آتش + ين (پسوند نسبت))، منسوب به آتش، آتشين؛ 2- (به مجاز) زيبارو؛ 3- (اَعلام) (در دوره‌ي هخامنشی) آترین بانویی نامدار ا […]
نام نیکو
آترینا
(آتَرين+ا (پسوند نسبت))،منسوب به آترين
نام نیکو
آتش
1- حرارت توأم با نور؛ 2- يكي از عناصر اربعه؛ 3- (به مجاز) حرارت و گرما؛ 4- (به مجاز) عواطف تند، شور و شوق؛ 5- (به مجاز) برق، تلأل […]
نام نیکو
آتشه
برق؛ (در قديم) آذرخش