اسم دختر

در این صفحه لیست کاملی از نام های دخترانه را می توانید مشاهده کنید.
هر کدام از اسم دختر ها دارای یک تصویر می باشد. این تصویر به صورت تصادفی انتخاب شده است و برای زیبایی سایت می باشد.

آبان
(پهلوي) 1- آبها؛ 2- (در گاه شماري) ماه هشتم از سال شمسي؛ 3- (در قديم) نام روز دهم از هر ماه شمسي؛ 4- (در آیین زرتشتی) نام فرشته‌ي موكل آب و […]
آبان دخت
1- دختر آبان، + 1 آبان؛ 2- (اَعلام) نام يكي از زنان داريوش سوم.
آبانا
(آبان + ا (پسوند نسبت))، منسوب به آبان، ، آبان.
آبگین
1- داراي طبيعت آب؛ 2- آينه، آيينه.
آبگینه
1- شيشه، زجاج، بلور، آينه؛ 2- (در قديم) ظرف شيشه‌اي يا بلوري به ويژه جام شراب.
آبنوس
1- (يوناني) چوبي سياهرنگ و سخت و سنگين (گران بها)؛ 2- (در گياهي) درختي هم خانواده با خرمالو كه بيشتر در مناطق گرمسيري آسيا و آفريقا مي‌رويَد؛ شيز.
آبین
به رنگ آب، همانند آب.
آبینه
همانند آب، به روشني و درخشندگي آب.
آپام
(اَعلام) نام دختر اردشير دوم و زن فرناباذ والی ایالت هلّس پونت (فریگیه‌ي سفلی).
آپاما
(= آپام)، ، آپام.
آپامه
1- خوش رنگ؛ 2- (اَعلام) نام دختر «شپي تارمن» سردار ايراني كه سلكوس به فرمان اسكندر با وي (آپامه) ازدواج كرد.
آتاشا
(تركي ـ فارسي) 1- [آتاش = آداش = همنام، هم اسم + ا (پسوند نسبت)] منسوب به آتاش؛ 2- (به مجاز) هم نام.
آتاناز
(تركي ـ فارسي) افتخار پدر، موجب آسايش و شادكامي پدر، عزيزِ پدر.
آترا
1- آتشين، آذرين؛ 2- (به مجاز) سرخ‌رو و زيبا؛ 3- (اَعلام) (در میتولوژی یونان) آترا دختر پیته، Pithe نواده‌ي پله‌ويس،Pelevis و مادر تزه است. […]
آتری
(= آترا)، ( آترا، 1- و 2-
آتریزاد
1- آتشين زاده؛ 2- (به مجاز) بسيار سرخ‌رو و زيبا.
آتریسا
1- آتش‌گون، آذرگون، مانند آتش؛ 2- (به مجاز) زيبارو.
آترین
1- (آتر = آتش + ين (پسوند نسبت))، منسوب به آتش، آتشين؛ 2- (به مجاز) زيبارو؛ 3- (اَعلام) (در دوره‌ي هخامنشی) آترین بانویی نامدار از بازماندگ […]
آترینا
(آتَرين+ا (پسوند نسبت))،منسوب به آترين (؟) ( آترين. 1- و 2-
آتش
1- حرارت توأم با نور؛ 2- يكي از عناصر اربعه؛ 3- (به مجاز) حرارت و گرما؛ 4- (به مجاز) عواطف تند، شور و شوق؛ 5- (به مجاز) برق، تلألؤ؛ 6- (در […]