اسم دختر جدید

جنسیت

جستجو در نام ها

جستجو در معنی نام

جستجو بر اساس ابجد

برچسب

ریشه نام
نمایش بیشترنمایش کمتر
نام نیکو
نرجس زهرا
(معرب ـ عربی) از نام های مرکب، ، نرجس و زهرا.
نام نیکو
میترادخت
(ميترا = مهر، خورشيد + دخت = دختر)، 1- دختر خورشيد، دختري كه مانند خورشيد است؛ 2- (به مجاز) زيبارو.
نام نیکو
نوشینه
(نوش + اينه (پسوند نسبت))، 1- منسوب به نوش، منتسب به نوش؛2- نوشين، ن نوشين. 1- ،2- ،3- و4-
نام نیکو
هورسان
(هور = خورشید + سان (پسوند شباهت)) 1- همانند خورشید؛ 2- (به مجاز) زیبارو.
نام نیکو
راوک
1- (به مجاز) راوق، صافي، پالونه، جام شراب؛ 2- (به مجاز) شراب صاف و زلال؛ 3- (به مجاز) صاف، زلال.
نام نیکو
رام بهشت
1- آرام بهشت؛ 2- (اعلام) رام بهشت دختر یکی از شهربان های بازرنگ و از دوده ی فرمانروایانی بود که در نیسابه حکومت داشتند. این شهر ب […]
نام نیکو
شاد
1- بدون غم و اندوه، خوشحال، مسرور، ويژگي آنچه سبب شادي مي‌شود؛ 2- (در قديم) با شادي و خوشي.
نام نیکو
یاد
1- حافظه، خاطره، يادآوري؛ 2- (درقديم) بر زبان آوردن نام خدا، ذكر؛ 3- (در قديم) بر زبان يا به قلم آوردن نام كسي، ذكر نام؛ 4- (در ق […]
نام نیکو
سنار
1- زنِ پسر كه عروس شده باشد؛ 2- عروس؛ 3- (در ترکی) گلین.
نام نیکو
گلناری
1- منسوب به گلنار؛ 2- به رنگ گلنار، سرخ.
نام نیکو
زکیا
1- هزوارش سگينا و سكينا و تصحيف شده‌ي سكينا (زكينا)؛ 2- (در پهلوي) به معني كارت (كارد).
نام نیکو
ماه‌ آذر
آذر ماه، آذر مه.
نام نیکو
ویشار
بيدار، هشيار.
نام نیکو
شاددل
خوش طبع و خوشحال.
نام نیکو
سایتا
مثلِ سايه، مانندِ سايه.
نام نیکو
زردخت
(= زري دخت)، زري دخت.
نام نیکو
کهربا
(= کاه ربا) 1- (در علوم زمین) صمغی سخت شده، فسیلی و معمولاً زرد رنگ از دسته ی هیدروکربن ها که انواع شفاف تا نیمه شفاف دارد، به سب […]
نام نیکو
نیکو چهر
(= نيك چهر)
نام نیکو
لیلیا
اسم لیلیا (به انگلیسی: liliya) از اسم های دخترانه با معنی: 1- نام نوعی گل؛ 2- نور نوربخش، نور ماه، (به مجاز) زیبا؛ 3- پاک و خالص.
نام نیکو
ایران‌مهر
(ايران + مهر = مهرباني و محبت، خورشيد)، 1- نماد مهر و محبت ايراني، خورشيد ايراني؛ 2- (به مجاز) مهربان و زيبارو.