اسم دختر جدید

جنسیت

جستجو در نام ها

جستجو در معنی نام

جستجو بر اساس ابجد

برچسب

ریشه نام
نمایش بیشترنمایش کمتر
نام نیکو
پریوه
(پری + وه = به، خوب ، بهتر، زیباتر، شخص خوب و دارای اخلاق و رفتار نیکو) 1- پری خوب، بهتر و زیباتر؛ 2- (به مجاز) شخص خوب و دارای ا […]
نام نیکو
سولار
(سو = آب + لار (پسوند جمع در تركي))، آبها.
نام نیکو
دامونا
(دامون = دشت و صحرا + الف (اسم ساز)) (به مجاز) به معني زيبا و با طراوت چون دشت و صحرا.
نام نیکو
بیدمشک
(در گياهي) 1- نوعي بيد كه گل‌هاي معطر آن در اواخر اسفندماه ظاهر مي‌شوند؛ 2- سنبله‌هاي نر و معطر اين گياه كه مصرف دارويي هم دارد.
نام نیکو
دیناز
(دی (در اوستايي) = آفریدگار + ناز) آفریدگار نازنین.
نام نیکو
سمن‌چهر
(سَمن + چهر = چهره)، 1- سمن چهره، سمن پيكر؛ 2-(به مجاز) آنكه چهره‌ي سفيد و لطيف دارد.
نام نیکو
شهده
(شهد + ه (پسوند نسبت))، منسوب به شهد
نام نیکو
مهادا
(مهاد + ا (پسوند نسبت))، منسوب به مِهاد، مِهاد.
نام نیکو
حوراوش
چونان زن زيبا روي بهشتي.
نام نیکو
زائره
(مؤنث زائر يا زاير)
نام نیکو
فاکهه
1- (در قديم) ميوه (خرما، انگور، انار و غيره)؛ 2- نوعي حلوا.
نام نیکو
بعثت
1- برانگيختن و به كاري واداشتن، زنده كردن؛ 2- انتصاب پیامبر اسلام(ص) به مقام نبوت از سوي خداوند.
نام نیکو
حسنا زهرا
از نام های مرکب، حسنا (حسنی) و زهرا.
نام نیکو
بنت‌الحسنی
دختر زنِ نيكو، دختري كه از زن نيكو متولد شده است.
نام نیکو
رمانه
یک انار، یک دانه انار.
نام نیکو
فروزا
(فروز + ا (پسوند نسبت))، منسوب به فروز، فروز.
نام نیکو
کیوانه
(كيوان + ه (پسوند نسبت))، منسوب به كيوان، + كيوان.
نام نیکو
لاله ‌دخت
(لاله + دخت = دختر)، 1- دختري كه مثل لاله است؛ 2- (به مجاز) زيبارو و لطيف.
نام نیکو
مهیشا
(مَهي+ شا = شاد)، ويژگي آن‌كه ماه روي و شاداب است.
نام نیکو
ماهوار
(ماه + وار (پسوند شباهت))، 1- مانند ماه، شبيه به ماه؛ 2- (به مجاز) زيبارو.