اسامی دخترانه از حرف ی

اسم دختر از ی: در این صفحه می توانید اسامی دخترانه ای که با حرف “ی” شروع می شوند را مشاهده نماییم.
نام هایی که با “ی” شروع می شوند عبارت اند از :

یاد
1- حافظه، خاطره، يادآوري؛ 2- (درقديم) بر زبان آوردن نام خدا، ذكر؛ 3- (در قديم) بر زبان يا به قلم آوردن نام كسي، ذكر نام؛ 4- (در قديم) بيداري.
یادمهر
1- ياد و خاطره‌ي مهر و محبت و دوستي؛ 2- يادآورنده‌ي دوستي و محبت.
یاردخت
(يار + دخت = دختر) 1- دخترِ معشوق؛ 2- (به مجاز) دختر قرين و همراه؛ 3- دخترِ كمك كننده و ياور و مددكار؛ 4- دختر همدم و مونس.
یاز
1- نمو كننده و بالنده؛ 2- (در گياهي) درختي كه شاخه‌هاي خود را بگستراند؛ 3- (در ترکی) فصل بهار.
یاس
(در گياهي) درختچه‌اي زينتي با ارتفاع حدود دو متر داراي گل‌هاي زرد، سرخ، سفيد و بنفش و بسيار معطر.
یاس فاطمه
(فارسی ـ عربی) از نام های مرکب، یاس و فاطمه.
یاس گل
(= گل یاس، یاس)، یاس.
یاسمن
(در گياهي) درختچه‌اي زينتي داراي گل‌هاي درشت و معطر به رنگ‌هاي سفيد، زرد و قرمز.
یاسمن ‌دخت
(ياسمن+ دخت = دختر) 1- دختر ياسمن‌گونه؛ 2- (به مجاز) دختر زيبا و با طراوت و معطر.
یاسمن زهرا
(فارسی ـ عربی) از نام های مرکب، یاسمن و زهرا.
یاسمن زینب
(فارسی ـ عربی) از نام های مرکب، یاسمن و زینب.
یاسمن فاطمه
(فارسی ـ عربی) از نام های مرکب، یاسمن و فاطمه.
یاسمین
ياسمن.
یاسمینا
(ياسمين + ا (پسوند نسبت)) منسوب به ياسمين، ياسمين و ياسمن.
یاسمینه
(ياسمين + ه (پسوند نسبت)) منسوب به ياسمين، ياسمين و ياسمن.
یاس‌ناز
(به مجاز) به زيبايي و طراوت ياس.
یاسینا
(عربی ـ فارسی) (یاسین + ا (پسوند نسبت)) منسوب به یاسین، یاسین.
یاشیل
(تركي) سبز چمني، سبز، كبود.
یانا
1- (اوستايي) نيكي رسان، نكويي بخش؛ 2- (در تركي) در حال اشتعال؛ 3- (به مجاز) زیبا و درخشان.
یانار
(تركي) مشتعل، فروزان، سوزان، قابل اشتعال، آتش‌فشان.
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]