اسامی دخترانه از حرف پ

اسم دختر از پ: در این صفحه می توانید اسامی دخترانه ای که با حرف “پ” شروع می شوند را مشاهده نماییم.
نام هایی که با “پ” شروع می شوند عبارت اند از :

جنسیت

جستجو در نام ها

جستجو در معنی نام

جستجو بر اساس ابجد

برچسب

ریشه نام
نمایش بیشترنمایش کمتر
نام نیکو
پادمیرا
1- جاويدان، 2- نگهدارنده عشق، نگهبان مهر.
نام نیکو
پادنا
(اعلام) 1) نام یکی از بخشهای تابعه شهرستان سمیرم در استان اصفهان؛ 2) نام منطقهای در شمال رشته کوه دنا؛ 3) نام رودخانهای در همین ناحیه.
نام نیکو
پارسادخت
(پارسا + دخت = دختر)، دختر پاكدامن و پارسا.
نام نیکو
پارسانا
(پارسا = پاكدامن، زاهد و متقي + نا ( پسوند نسبت ساز))، منسوب به پارسا، ا پارسا.
نام نیکو
پارسه
پارسي در پارسي باستان به صورت پارسه نوشته مي‌شده است و پارسي به معناي مردم پارس است، س پارسی.
نام نیکو
پارسی
منسوب به پارس (فارس), مربوط به پارس (فارس)؛ اهل پارس, از مردم پارس؛ ساخته شده يا به عمل آمده در پارس؛ فارسي؛ ايراني.
نام نیکو
پارلا
به معني درخشنده و نوراني.
نام نیکو
پارمیدا
نام دختر برديا.
نام نیکو
پارمیس
(اَعلام) نام دختر برديا كه زنِ داريوش (اول) بود.
نام نیکو
پارمیسا
(پارمیس+ ا ( پسوند نسبت))، منسوب به پارمیس، س پارمیس.
نام نیکو
پارمین
(پار + مين ) 1- تكه يا قطعه‌اي از بلور ؛ 2- (اَعلام) نام زنِ داريوش.
نام نیکو
پارند
(پهلوی) 1- فراوانی، نعمت؛ 2- (در اوستایی) (اعلام) نام ایزدبانوی گنج و خواسته است.[نریوسنگ مینویسد که پارند پاسبان گنجهای نهانی اس […]
نام نیکو
پاکدین
(در قديم) (به مجاز) آن كه در باور و اعتقادش استوار باشد، پاك اعتقاد.
نام نیکو
پاک‌سیما
(فارسي ـ عربي) دارای چهره ی پاک و نورانی.
نام نیکو
پاکشاد
بي‌اندوه و بي‌مسئوليت.
نام نیکو
پاک‌شید
خورشيد درخشان كه در پس ابر نهان باشد.
نام نیکو
پاک‌فروغ
درخشش پاك و بي غبار.
نام نیکو
پاکناز
(پاک = کاملاً، یک سره، به کلی + ناز = زیبا و قشنگ) 1- کاملاً و یک سره زیبا و قشنگ؛ 2- زیبا و قشنگ به تمام و کمال.
نام نیکو
پاکنوش
گوارا.
نام نیکو
پالیز
(در قديم) باغ، جاليز.
[تعداد: 12   میانگین: 2.5/5]