اسامی دخترانه از حرف پ

اسم دختر از پ: در این صفحه می توانید اسامی دخترانه ای که با حرف “پ” شروع می شوند را مشاهده نماییم.
نام هایی که با “پ” شروع می شوند عبارت اند از :

پادمیرا
1- جاويدان، 2- نگهدارنده عشق، نگهبان مهر.
پادنا
(اعلام) 1) نام یکی از بخشهای تابعه شهرستان سمیرم در استان اصفهان؛ 2) نام منطقهای در شمال رشته کوه دنا؛ 3) نام رودخانهای در همین ناحیه.
پارسادخت
(پارسا + دخت = دختر)، دختر پاكدامن و پارسا.
پارسانا
(پارسا = پاكدامن، زاهد و متقي + نا ( پسوند نسبت ساز))، منسوب به پارسا، ا پارسا.
پارسه
پارسي در پارسي باستان به صورت پارسه نوشته مي‌شده است و پارسي به معناي مردم پارس است، س پارسی.
پارسی
منسوب به پارس (فارس), مربوط به پارس (فارس)؛ اهل پارس, از مردم پارس؛ ساخته شده يا به عمل آمده در پارس؛ فارسي؛ ايراني.
پارلا
( تركي ) به معني درخشنده و نوراني.
پارمیدا
(اَعلام) نام دختر برديا.
پارمیس
(اَعلام) نام دختر برديا كه زنِ داريوش (اول) بود.
پارمیسا
(پارمیس+ ا ( پسوند نسبت))، منسوب به پارمیس، س پارمیس.
پارمین
(پار + مين ) 1- تكه يا قطعه‌اي از بلور ؛ 2- (اَعلام) نام زنِ داريوش.
پارند
(پهلوی) 1- فراوانی، نعمت؛ 2- (در اوستایی) (اعلام) نام ایزدبانوی گنج و خواسته است.[نریوسنگ مینویسد که پارند پاسبان گنجهای نهانی است که لابد […]
پاکدین
(در قديم) (به مجاز) آن كه در باور و اعتقادش استوار باشد، پاك اعتقاد.
پاک‌سیما
(فارسي ـ عربي) دارای چهره ی پاک و نورانی.
پاکشاد
بي‌اندوه و بي‌مسئوليت.
پاک‌شید
خورشيد درخشان كه در پس ابر نهان باشد.
پاک‌فروغ
درخشش پاك و بي غبار.
پاکناز
(پاک = کاملاً، یک سره، به کلی + ناز = زیبا و قشنگ) 1- کاملاً و یک سره زیبا و قشنگ؛ 2- زیبا و قشنگ به تمام و کمال.
پاکنوش
گوارا.
پالیز
(در قديم) باغ، جاليز.
[تعداد: 1    میانگین: 4/5]