اسامی دخترانه از حرف و

اسم دختر از و: در این صفحه می توانید اسامی دخترانه ای که با حرف “و” شروع می شوند را مشاهده نماییم.
نام هایی که با “و” شروع می شوند عبارت اند از :

جنسیت

جستجو در نام ها

جستجو در معنی نام

جستجو بر اساس ابجد

برچسب

ریشه نام
نمایش بیشترنمایش کمتر
نام نیکو
واحده
(مؤنث واحد)
نام نیکو
واحه
(معرب از قبطي) 1- (در جغرافيا) مكاني سرسبز و پر آب و گياه در وسط بيابان؛ 2- منطقه‌ي آبادي كه در ميان كوير قرار دارد.
نام نیکو
واران
باران.
نام نیکو
وارش
(كردي) (= وارشت) بارش.
نام نیکو
واله
1- عاشق بي قرار، شيفته و مفتون؛ 2- حيران، سرگشته، مبهوت؛ 3- (در حالت قيدي) در حال شيفتگي. (اَعلام) واله/vāle/، [فرانسوی] ایالتی د […]
نام نیکو
والیه
(مؤنث والي) (در قديم) حاكم و پادشاه و سلطان (زن).
نام نیکو
وترا
(وتر = تنها، طاق، یکتا+ ا (پسوند نسبت))، 1- منسوب به وتر؛ 2- (به مجاز) تنها و یکتا (در زیبایی).
نام نیکو
وجیه
(عربي) 1- زيبا، خوشگل، وجيهه؛ 2- داراي قدر و منزلت و محبوبيت نزد مردم.
نام نیکو
وجیهه
(مؤنث وجيه) زيبا، خوشگل (زن).
نام نیکو
وحیده
مؤنث وحيد
نام نیکو
وردگل
(= گل وَرد)، گلِ سرخ.
نام نیکو
ورقا
1- كبوتر ماده‌ي خاكستري رنگ، فاخته؛ 2- (در تصوف) نفس كليه را كه قلب عالم و لوح محفوظ است.
نام نیکو
ورنا
(= بَرنا) 1- (در قديم) برنا، جوان؛ 2- (در بلوچي) نيز/varna/ به معني جوان.
نام نیکو
وستا
1- (= اوستا) اوستا؛ 2- (در اديان) كتاب مقدس زردشتيان.
نام نیکو
وسیمه
(مؤنثِ وسیم) زنِ زیبا و نیک روی.
نام نیکو
وفاق
1- همراهي، همكاري، اتحاد؛ 2- (در قديم) موافقت، سازگاري.
نام نیکو
ولا
دوستي، محبت.
نام نیکو
وندا
1- (در زند و پازند) خواهش و خواسته؛ 2- (در اوستا) ستايش كننده، نيايش كننده.
نام نیکو
ونوس
(فرانسوی:venus ) 1- (= زهره)، زهره؛ 2- (در میتولوژی) [اسطوره شناسی] ونوس یونانی یکی از نمادهای دیرینه‌ي آریایی و برداشت دوباره‌ای […]
نام نیکو
ونوسا
(ونوس + ا (پسوند نسبت))، منسوب به ونوس
[تعداد: 1   میانگین: 5/5]