اسامی دخترانه از حرف ف

اسم دختر از ف: در این صفحه می توانید اسامی دخترانه ای که با حرف “ف” شروع می شوند را مشاهده نماییم.
نام هایی که با “ف” شروع می شوند عبارت اند از :

نام نیکو
فائزه
( مؤنث فائز) زن رستگار؛ فائز.
نام نیکو
فائقه
1- (مؤنث فائق) عالي، برتر؛ 2- زني كه از حيث جمال بر همگان برتري داشته باشد.
نام نیکو
فاتن
(عربي) 1- فتنه انگیزنده؛ 2- گمراه کننده؛ 3- (به مجاز) دختری که به لحاظ زیبایی زیاد فتنه انگیز و گمراه کننده است؛ 4- (به مجاز) زیباروی.
نام نیکو
فاخته
(عربي) 1- پرنده‌اي از خانواده‌ي كبوتر؛ كوكو، صلصل؛ 2- (در قديم) (در موسيقي ايراني) از اصول موسيقي قديم، فاخته ضرب؛ 3- (اَعلام) دخ […]
نام نیکو
فاخره
(عربي) (مؤنث فاخر)، فاخر.
نام نیکو
فادیا
(عربي) نجات بخش، منجی.
نام نیکو
فادیه
(عربي) زنِ نجات دهنده، زنِ آزاد كننده.
نام نیکو
فارهه
(عربي) 1- دختر زيبا و با نمك؛ 2- دختر جوان.
نام نیکو
فاضله
(عربي) (مؤنث فاضل)، فاضل. 1- و 2-
نام نیکو
فاطره
(مؤنث فاطر)، فاطر.
نام نیکو
فاطمه
فاطمه: در لغت و اصطلاح عرب به زني گفته مي شود كه فرزند خود را از شير باز گرفته است فاطمه نام دختر پيامبر اسلام (ص) است كه فرمود : […]
نام نیکو
فاطمه آلاء
(عربي) از نام‌هاي مركب، فاطمه و آلاء.
نام نیکو
فاطمه اطهر
(عربي) 1- از نام‌هاي مركب، فاطمه و اطهر. 2- فاطمه ی پاک تر و پاکیزه تر.
نام نیکو
فاطمه بهار
(عربي ـ فارسی) از نام‌هاي مركب، فاطمه و بهار.
نام نیکو
فاطمه ثمین
(عربي) 1- از نام‌هاي مركب، فاطمه و ثَمین؛ 2- فاطمه ی گران بها و قیمتی.
نام نیکو
فاطمه ثنا
(عربي) از نام‌هاي مركب، فاطمه و ثنا.
نام نیکو
فاطمه‌ حسنی
1- از نام‌هاي مركب، ا فاطمه و حسني (حسنا)؛ 2- فاطمه‌ي نيك و پسنديده.
نام نیکو
فاطمه‌ حورا
از نام‌هاي مركب، فاطمه و حورا.
نام نیکو
فاطمه درسا
(عربي ـ فارسی) از نام‌هاي مركب، فاطمه و درسا.
نام نیکو
فاطمه دیبا
(عربي ـ فارسي) 1- از نام‌هاي مركب، ا فاطمه و ديبا؛ 2- فاطمه‌ي زيبا، رنگين و لطيف.
[تعداد: 1    میانگین: 4/5]