اسامی دخترانه از حرف ظ

اسم دختر از ظ: در این صفحه می توانید اسامی دخترانه ای که با حرف “ظ” شروع می شوند را مشاهده نماییم.
نام هایی که با “ظ” شروع می شوند عبارت اند از :

نام نیکو
ظریف
1- داراي اجزا يا ساختار نازك، باريك و همراه با ظرافت و تناسب؛ 2- ويژگي آن كه (به ويژه زن) اندامي كوچك، ريز نقش، و متناسب يا حركات […]
نام نیکو
ظریفه
(مؤنث ظريف)، ظريف.
[تعداد: 1    میانگین: 2/5]