اسامی دخترانه از حرف ط

اسم دختر از ط: در این صفحه می توانید اسامی دخترانه ای که با حرف “ط” شروع می شوند را مشاهده نماییم.
نام هایی که با “ط” شروع می شوند عبارت اند از :

نام نیکو
طاهره
1- (مؤنث طاهر)، زن پاك از پليدي و عيوب. ( طاهر) (اَعلام) لقب حضرت فاطمه(س).
نام نیکو
طاووس
1- پرنده‌اي از خانواده‌ي كبك كه پرهاي رنگارنگ و زيبا دارد؛ 2- (در نجوم) يكي از صورت‌هاي فلكي در نيم‌كره‌ي جنوبي آسمان، میان صورته […]
نام نیکو
طراوت
1- تر و تازگي؛ 2-(در قديم) (به مجاز) سامان و رونق.
نام نیکو
طریفه
(عربي) (مؤنث طریف) (در قدیم) نو، تازه).
نام نیکو
طلا
1- زر، فلزي زرد رنگ و قيمتي؛ 2- (در گفتگو) (به مجاز) هر شيئي يا هر شخص بسيار ارزشمند؛ 3- (به مجاز) آب طلا.
نام نیکو
طلایه
(عربي) (به مجاز) نشانه يا جلوه‌ي نخستين از هر چيز كه پيش از ديگر نشانه‌ها نمايان شود.
نام نیکو
طلعت
(در قديم) چهره، روي.
نام نیکو
طلوع
(عربي) 1- دميدن و برآمدنِ خورشيد و مانند آن؛ 2- (به مجاز) ابتداي روز؛ 3- (به مجاز) آغاز پيدايش چيزي؛ 4-(در نجوم) پيدايي و آشكار ش […]
نام نیکو
طلیعه
(به مجاز)، طلايه. ( طلايه).
نام نیکو
طناز
1- ويژگي زن يا دختري كه ظاهري زيبا و حركات و رفتاري دلنشين و همراه با ناز و عشوه دارد؛ 2-(به مجاز) بسيار زيبا، دلنشين و فريبنده؛ […]
نام نیکو
طنان
(عربي) 1- (در قديم) پر طنين، مطنطن، غرا؛ 2- (به مجاز) بلند آوازه، مشهور.
نام نیکو
طنین
1- انعكاس صوت، پژواك؛ 2- حالتي از صدا كه داراي تأثير و نفوذ باشد؛ 3- خوش آهنگي.
نام نیکو
طهورا
1- از واژه‌هاي قرآني (و انزلنا من السماء ماء طهورا) به معني پاك كننده، تطهير كننده؛ 2- (به مجاز) پاك و پاكيزه.
نام نیکو
طهورافاطمه
(عربي) از نام های مرکب، طهورا و فاطمه.
نام نیکو
طوبی
(معرب از عبري) 1- خير، شادي، سعادت، بهشت؛ 2- درختي در بهشت؛ 3- (مؤنث اطيب) به معني پاكيزه‌تر، پاكيزه، نيكو؛ 4- طوبي به صورت شبه ج […]
نام نیکو
طوعه
1- اطاعت، فرمانبري؛ 2- (اَعلام) نام زني كه مسلم ابن عقيل به خانه او پناه برد.
نام نیکو
طیبه
مؤنث طيب.
نام نیکو
طیبه زهرا
(عربي) از نام های مرکب، طیبه و زهرا.
[تعداد: 1    میانگین: 5/5]