اسامی دخترانه از حرف ط

اسم دختر از ط: در این صفحه می توانید اسامی دخترانه ای که با حرف “ط” شروع می شوند را مشاهده نماییم.
نام هایی که با “ط” شروع می شوند عبارت اند از :

طاهره
1- (مؤنث طاهر)، زن پاك از پليدي و عيوب. ( طاهر) (اَعلام) لقب حضرت فاطمه(س).
طاووس
(معرب از آرامي) 1- پرنده‌اي از خانواده‌ي كبك كه پرهاي رنگارنگ و زيبا دارد؛ 2- (در نجوم) يكي از صورت‌هاي فلكي در نيم‌كره‌ي جنوبي آسمان، میان […]
طراوت
(عربي) 1- تر و تازگي؛ 2-(در قديم) (به مجاز) سامان و رونق.
طریفه
(عربي) (مؤنث طریف) (در قدیم) نو، تازه).
طلا
1- زر، فلزي زرد رنگ و قيمتي؛ 2- (در گفتگو) (به مجاز) هر شيئي يا هر شخص بسيار ارزشمند؛ 3- (به مجاز) آب طلا.
طلایه
(عربي) (به مجاز) نشانه يا جلوه‌ي نخستين از هر چيز كه پيش از ديگر نشانه‌ها نمايان شود.
طلعت
(در قديم) چهره، روي.
طلوع
(عربي) 1- دميدن و برآمدنِ خورشيد و مانند آن؛ 2- (به مجاز) ابتداي روز؛ 3- (به مجاز) آغاز پيدايش چيزي؛ 4-(در نجوم) پيدايي و آشكار شدن ستاره ه […]
طلیعه
(عربي) (به مجاز)، طلايه. ( طلايه.
طناز
1- ويژگي زن يا دختري كه ظاهري زيبا و حركات و رفتاري دلنشين و همراه با ناز و عشوه دارد؛ 2-(به مجاز) بسيار زيبا، دلنشين و فريبنده؛ 3- (در قدي […]
طنان
(عربي) 1- (در قديم) پر طنين، مطنطن، غرا؛ 2- (به مجاز) بلند آوازه، مشهور.
طنین
(عربي) 1- انعكاس صوت، پژواك؛ 2- حالتي از صدا كه داراي تأثير و نفوذ باشد؛ 3- خوش آهنگي.
طهورا
(عربي) 1- از واژه‌هاي قرآني (و انزلنا من السماء ماء طهورا) به معني پاك كننده، تطهير كننده؛ 2- (به مجاز) پاك و پاكيزه.
طهورافاطمه
(عربي) از نام های مرکب، طهورا و فاطمه.
طوبی
(معرب از عبري) 1- خير، شادي، سعادت، بهشت؛ 2- درختي در بهشت؛ 3- (مؤنث اطيب) به معني پاكيزه‌تر، پاكيزه، نيكو؛ 4- طوبي به صورت شبه جمله (در عر […]
طوعه
(عربي) 1- اطاعت، فرمانبري؛ 2- (اَعلام) نام زني كه مسلم ابن عقيل به خانه او پناه برد.
طیبه
مؤنث طيب.
طیبه زهرا
(عربي) از نام های مرکب، طیبه و زهرا.
[تعداد: 1    میانگین: 5/5]