اسامی دخترانه از حرف ص

اسم دختر از ص: در این صفحه می توانید اسامی دخترانه ای که با حرف “ص” شروع می شوند را مشاهده نماییم.
نام هایی که با “ص” شروع می شوند عبارت اند از :

صائبه
(عربی، صائبَة) (مؤنث صائب) ) صائب 1- .
صائمه
(عربي) (مؤنث صائم) (در قديم) آن‌كه روزه مي‌گيرد، روزه‌گير، روزه‌دار.
صابره
(عربي) (مؤنث صابر)، ( صابر. 1- ، 2- و 3-
صابرین
(عربي) (جمع صابر)، ( صابر. 1- ، 2- و 3-
صاحبه
(عربي) (مؤنث صاحب)، ( صاحب 1- ، 3- ، 4- و 5-
صالحه
(مؤنث صالح) (زنِ صالح). صالح
صایما
(عربی) زن روزه دار.
صاینا
(عربي ـ فارسي) (صاين = پرهیزکار+ ا (پسوند نسبت)) 1- منسوب به صاین؛ 2- (به مجاز) پرهیزکار، حفظ کننده خویش از گناه.
صبا
1- نسيم ملايم و خنكي كه در برخي نواحي از طرف شمال شرق مي‌وزد در مقابلِ دَبور؛ 2- (شاعرانه) (به مجاز) پيام رسان ميان عاشق و معشوق؛ 3- (در قد […]
صباح
(عربي) 1- (در قديم) بامداد، صبح در مقابلِ مَسا؛ 2- (به مجاز) روز.
صبرا
(عربي ـ فارسی) [صبر = بردباری کردن در برابر سختی‌ها و ناملایمت‌ها، شکیبایی؛ (در تصوف) شکیباییِ سالک در مقابل سختی‌ها و انتظار فرج از جانب خ […]
صبری
(عربي ـ فارسي) (صبر + ي (پسوند نسبت))، 1- منسوب به صبر؛ 2- (به مجاز) صبور و شكيبا.
صبرین
(عربی ـ فارسی) (صبر + ین (پسوند نسبت))، 1- منسوب به صبر؛ 2- (به مجاز) صبور و شکیبا.
صبرینا
(عربي- فارسي) [صبر+ ين (پسوند نسبت)+ الف اسم ساز]، 1- منسوب به صبر؛ 2- (به مجاز) صبور و شكيبا.
صبرینه
(عربي ـ فارسي) (صبر + اينه (پسوند نسبت))، 1- منسوب به صبر؛ 2- (به مجاز) صبور و شكيبا.
صبریه
(صبر + ايه (پسوند نسبت))، 1- منسوب به صبر؛ 2- (به مجاز) صبور و شكيبا.
صبور
(عربي) 1- آن‌كه در برابر سختي‌ها و رنج‌ها بردبار است، صبر كننده، شكيبا؛ 2- از نام‌هاي خداوند.
صبورا
(صبور + ا (الف نسبت يا تعظيم))، به معني بردبار، صبور.
صبوره
(عربي ـ فارسي) (صبور + ه (نسبت))، 1- منسوب به صبور؛ 2- (به مجاز) صبور و شكيبا.
صبیحه
(عربي) (مؤنث صَبيح)، ( صَبيح.
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]