اسامی دخترانه از حرف ص

اسم دختر از ص: در این صفحه می توانید اسامی دخترانه ای که با حرف “ص” شروع می شوند را مشاهده نماییم.
نام هایی که با “ص” شروع می شوند عبارت اند از :

نام نیکو
صائبه
(عربی، صائبَة) (مؤنث صائب) ) صائب 1- .
نام نیکو
صائمه
(مؤنث صائم) (در قديم) آن‌كه روزه مي‌گيرد، روزه‌گير، روزه‌دار.
نام نیکو
صابره
(مؤنث صابر)، ( صابر. 1- ، 2- و 3-
نام نیکو
صابرین
(عربي) (جمع صابر)، ( صابر. 1- ، 2- و 3-
نام نیکو
صاحبه
(مؤنث صاحب)
نام نیکو
صالحه
(مؤنث صالح) (زنِ صالح). صالح
نام نیکو
صایما
(عربی) زن روزه دار.
نام نیکو
صاینا
(صاين = پرهیزکار+ ا (پسوند نسبت)) 1- منسوب به صاین؛ 2- (به مجاز) پرهیزکار، حفظ کننده خویش از گناه.
نام نیکو
صبا
1- نسيم ملايم و خنكي كه در برخي نواحي از طرف شمال شرق مي‌وزد در مقابلِ دَبور؛ 2- (شاعرانه) (به مجاز) پيام رسان ميان عاشق و معشوق؛ […]
نام نیکو
صباح
1- (در قديم) بامداد، صبح در مقابلِ مَسا؛ 2- (به مجاز) روز.
نام نیکو
صبرا
[صبر = بردباری کردن در برابر سختی‌ها و ناملایمت‌ها، شکیبایی؛ (در تصوف) شکیباییِ سالک در مقابل سختی‌ها و انتظار فرج از جانب خداوند […]
نام نیکو
صبری
(صبر + ي (پسوند نسبت))، 1- منسوب به صبر؛ 2- (به مجاز) صبور و شكيبا.
نام نیکو
صبرین
(عربی ـ فارسی) (صبر + ین (پسوند نسبت))، 1- منسوب به صبر؛ 2- (به مجاز) صبور و شکیبا.
نام نیکو
صبرینا
(عربي- فارسي) [صبر+ ين (پسوند نسبت)+ الف اسم ساز]، 1- منسوب به صبر؛ 2- (به مجاز) صبور و شكيبا.
نام نیکو
صبرینه
(عربي ـ فارسي) (صبر + اينه (پسوند نسبت))، 1- منسوب به صبر؛ 2- (به مجاز) صبور و شكيبا.
نام نیکو
صبریه
(صبر + ايه (پسوند نسبت))، 1- منسوب به صبر؛ 2- (به مجاز) صبور و شكيبا.
نام نیکو
صبور
(عربي) 1- آن‌كه در برابر سختي‌ها و رنج‌ها بردبار است، صبر كننده، شكيبا؛ 2- از نام‌هاي خداوند.
نام نیکو
صبورا
(صبور + ا (الف نسبت يا تعظيم))، به معني بردبار، صبور.
نام نیکو
صبوره
(صبور + ه (نسبت))، 1- منسوب به صبور؛ 2- (به مجاز) صبور و شكيبا.
نام نیکو
صبیحه
(مؤنث صَبيح)، صَبيح.
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]