اسامی دخترانه از حرف ش

اسم دختر از ش: در این صفحه می توانید اسامی دخترانه ای که با حرف “ش” شروع می شوند را مشاهده نماییم.
نام هایی که با “ش” شروع می شوند عبارت اند از :

شاپرک
(مخفف شاه پرک) نوعی پروانه ی بزرگ که معمولاً شب پرواز است، شاپره.
شاد
1- بدون غم و اندوه، خوشحال، مسرور، ويژگي آنچه سبب شادي مي‌شود؛ 2- (در قديم) با شادي و خوشي.
شادا
1- شاد باش، 2- منسوب به شاد.
شاداب
با طراوت، تازه، شاد، شادان، مسرور.
شادان
1- شاد، مسرور؛ 2- (در حالت قيدي) باحال شاد، شادمانه.
شادبخت
خوشبخت، نيك بخت.
شاددل
خوش طبع و خوشحال.
شادرو
آن که روی و چهره‌اش شاد است، شاداب، شادمان و مسرور.
شادسیما
(فارسي ـ عربي) (= شاد رو)، ( شاد رو.
شادلین
(شاد + لين = نرمي و ملايمت)، شاد رويِ نرمخو و آرام.
شادمانه
(= شادمان)، 1- شاد، خوشحال و مسرور؛ 2- (در حالت قيدي) با شادي و خوشحالي.
شادن
(عربي) 1- (در قديم) آهوي جوان كه تازه شاخ بر آورده 2- (به مجاز) زیبا و شاداب.
شادناز
ويژگي آن كه شاد است و با عشوه و ناز است.
شادنوش
(شاد + نوش = انوشه، جاويد)، شادي و شادماني هميشگي و جاويد.
شاده
(در قدیم) شادمان، شاد.
شادوین
(شاد + وین = رنگ) 1- به رنگ شاد؛ 2- (به مجاز) شادمان و خوشحال.
شادی
1- وضع و حالت شاد، شاد بودن، خوشحالي، سرور؛ 2- (در قديم) جشن؛ 3- (در عرفان) بسطي كه پس از قبض براي سالك حاصل مي‌شود.
شادی سا
(شادي + سا (پسوند شباهت))، چون شادي، به سان شادي. ( شادي.
شادیا
(شادي+ ا (پسوند نسبت))، منسوب به شادي. ( شادي.
شادیانه
(در قديم) از روي شادي؛ آهنگ و نواي شادي آور.
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]