اسامی دخترانه از حرف ش

اسم دختر از ش: در این صفحه می توانید اسامی دخترانه ای که با حرف “ش” شروع می شوند را مشاهده نماییم.
نام هایی که با “ش” شروع می شوند عبارت اند از :

جنسیت

جستجو در نام ها

جستجو در معنی نام

جستجو بر اساس ابجد

برچسب

ریشه نام
نمایش بیشترنمایش کمتر
نام نیکو
شاپرک
(مخفف شاه پرک) نوعی پروانه ی بزرگ که معمولاً شب پرواز است، شاپره.
نام نیکو
شاد
1- بدون غم و اندوه، خوشحال، مسرور، ويژگي آنچه سبب شادي مي‌شود؛ 2- (در قديم) با شادي و خوشي.
نام نیکو
شادا
1- شاد باش، 2- منسوب به شاد.
نام نیکو
شاداب
با طراوت، تازه، شاد، شادان، مسرور.
نام نیکو
شادان
1- شاد، مسرور؛ 2- (در حالت قيدي) باحال شاد، شادمانه.
نام نیکو
شادبخت
خوشبخت، نيك بخت.
نام نیکو
شاددل
خوش طبع و خوشحال.
نام نیکو
شادرو
آن که روی و چهره‌اش شاد است، شاداب، شادمان و مسرور.
نام نیکو
شادسیما
(= شاد رو)
نام نیکو
شادلین
(شاد + لين = نرمي و ملايمت)، شاد رويِ نرمخو و آرام.
نام نیکو
شادمانه
(= شادمان)، 1- شاد، خوشحال و مسرور؛ 2- (در حالت قيدي) با شادي و خوشحالي.
نام نیکو
شادن
1- (در قديم) آهوي جوان كه تازه شاخ بر آورده 2- (به مجاز) زیبا و شاداب.
نام نیکو
شادناز
ويژگي آن كه شاد است و با عشوه و ناز است.
نام نیکو
شادنوش
(شاد + نوش = انوشه، جاويد)، شادي و شادماني هميشگي و جاويد.
نام نیکو
شاده
(در قدیم) شادمان، شاد.
نام نیکو
شادوین
(شاد + وین = رنگ) 1- به رنگ شاد؛ 2- (به مجاز) شادمان و خوشحال.
نام نیکو
شادی
1- وضع و حالت شاد، شاد بودن، خوشحالي، سرور؛ 2- (در قديم) جشن؛ 3- (در عرفان) بسطي كه پس از قبض براي سالك حاصل مي‌شود.
نام نیکو
شادی سا
(شادي + سا (پسوند شباهت))، چون شادي، به سان شادي
نام نیکو
شادیا
(شادي+ ا (پسوند نسبت))، منسوب به شادي.
نام نیکو
شادیانه
(در قديم) از روي شادي؛ آهنگ و نواي شادي آور.
[تعداد: 7   میانگین: 2/5]