اسامی دخترانه از حرف د

اسم دختر از د: در این صفحه می توانید اسامی دخترانه ای که با حرف “د شروع می شوند را مشاهده نماییم.
نام هایی که با “د” شروع می شوند عبارت اند از :

جنسیت

جستجو در نام ها

جستجو در معنی نام

جستجو بر اساس ابجد

برچسب

ریشه نام
نمایش بیشترنمایش کمتر
نام نیکو
دائمه
(مؤنث دائم) هميشگي، جاويدان.
نام نیکو
دارگل
1- درختِ گل؛ 2- (به مجاز) زيبارو؛ 3- (در گياهي) نوعي درخت كه در سرزمين هندوستان روييده است.
نام نیکو
داریادخت
(داريا = دارنده + دخت = دختر)، دختر دارنده.
نام نیکو
دارینا
1- (در قدیم) زر، زرگر؛ 2- (به مجاز) ارزشمند و گران‌بها.
نام نیکو
دالیا
نوعي از گلِ كوكب.
نام نیکو
دامونا
(دامون = دشت و صحرا + الف (اسم ساز)) (به مجاز) به معني زيبا و با طراوت چون دشت و صحرا.
نام نیکو
دامینه
[دامين (كردي) = دامن، دامنه‌ي كوه + ه (پسوند نسبت)] (به مجاز) زيبا.
نام نیکو
دانادخت
(دانا + دخت = دختر) دختر عاقل و خردمند.
نام نیکو
دانیا
گشنيز؛ نام هندي كزبره.
نام نیکو
داهیه
(در قديم) بسيار زيرك و دانا.
نام نیکو
دایان
ماما، دايه.
نام نیکو
دایانا
(دايا (زر سرخ و طلا) + پسوند اسم سازِ ( نا)) 1- به معني مثل زر سرخ؛ 2- (به مجاز) زيبا روي.
نام نیکو
دخشید
(دخ = دختر+ شید = خورشید) 1- دختر خورشید؛ 2- (به مجاز) زیباروی.
نام نیکو
درا
(در = مرواريد، لؤلؤ + ا (پسوند نسبت))، 1- منسوب به در؛ 2- (به مجاز) قيمتي و گران قيمت.
نام نیکو
درافشان
1- آن كه مرواريد مي‌افشاند؛ 2- (به مجاز) بخشنده؛ 3- (به مجاز) داراي فصاحت و زيبايي؛ 4- باران ريز.
نام نیکو
درتاج
1- گل آفتاب گردان؛ 2- (در عربی) عین الشمس؛ 3- (در انگلیسی) sun flower.
نام نیکو
درثمین
(عربي) (در = مروارید، لؤلؤ + ثمین = گران بها، قیمتی) 1- در و مرواريد گران بها، لؤلؤ قیمتی؛ 2- (به مجاز) گران بها و ارزشمند.
نام نیکو
درخشا
نوراني، تابنده.
نام نیکو
درخشان
1- داراي درخشش، روشن و تابان، درخشنده؛ 2- (به مجاز) جالب توجه و چشم گير و خوب و موفقيت آميز.
نام نیکو
درخشنده
(صفت فاعلي از درخشيدن)، 1- داراي درخشش و تلألؤ؛ 2-روشن و تابان.
[تعداد: 6   میانگین: 3.3/5]