اسامی دخترانه از حرف ح

اسم دختر از ح: در این صفحه می توانید اسامی دخترانه ای که با حرف “ح” شروع می شوند را مشاهده نماییم.
نام هایی که با “ح” شروع می شوند عبارت اند از :

حاتمه
(عربي) (مؤنث حاتم)، حاتم. 1-
حارثه
(عربي) 1- (مؤنث حارث)، زن كشاورز؛ 2- (اَعلام) نام يكي از راويان حديث.
حانا
1- (در عربي) مشتاق و آرزومند؛ 2- (در هندی) (= حانا اقطی) نام درختی است که میوه ی آن بِل (= نارهندی) است و مصرف دارویی دارد.
حانیه
مهربان، دلسوز.
حبه
(عربي) 1- دانه‌ي بعضي از ميوه‌ها و گياهان؛ 2- (به مجاز) پول بسيار اندك.
حبیبه
(مؤنث حبيب)، دوست، يار، معشوقه.
حدیث
1- سخني كه از پيامبر اسلام(ص) يا بزرگان دين نقل كنند، روايت، سخن، گفته؛ 2- (در قديم) داستان، جديد، تازه، نو؛ 3- (در قديم) (به مجاز) عشق، سودا.
حدیثا
(عربي) (حديث + الف اسم ساز) 1- نو، جديد، تازه؛ 2- خبر.
حدیثه
(در قديم) امروزي، جديد، نو.
حدیقه
(در قديم) باغ.
حرمت
(عربي) 1- احترام؛ 2- (در قديم) اطاعت و فروتني در برابر اوامر الهي، دوري از زشتي‌ها و به جاي آوردن حقوق كه رعايت آنها واجب دانسته شده است.
حره
(عربي) (در قديم) 1- عنواني براي دختران و زنان آزاد؛ 2- دختران و زنان پادشاهان و بزرگان.
حریر
(عربي) 1- ابریشم؛ 2- نوعی پارچه ی ابریشمیِ نازک؛ 3- پیله ی ابریشم که در حرارت زیاد، کّرمِ درون آن کشته شده باشد؛ 4- (در قدیم) نوعی پارچه ی […]
حریرگل
(عربي ـ فارسی) 1- گلِ ابریشم؛ 2- (به مجاز) زیبا و لطیف.
حریه
(عربي) (=حره)، حره.
حسانه
(عربي) 1- زن بسيار نيكو؛ 2- (اَعلام) از صحابيات و از دوستان نزديك حضرت خديجه كبري (س) است.
حسنا
(در قديم) نيك، پسنديده.
حسنا زهرا
(عربي) از نام های مرکب، حسنا (حسنی) و زهرا.
حسنه
خوب، نيك، پسنديده، عمل نيك و پسنديده؛ عمل پسنديده به ويژه عمل مطابق با شرع، كار نيك.
حسنیه
نيكوتر، كار نيك، عاقبت نيكو.
[تعداد: 1    میانگین: 3/5]