اسامی دخترانه از حرف ج

اسم دختر از ج: در این صفحه می توانید اسامی دخترانه ای که با حرف “ج” شروع می شوند را مشاهده نماییم.
نام هایی که با “ج” شروع می شوند عبارت اند از :

جنسیت

جستجو در نام ها

جستجو در معنی نام

جستجو بر اساس ابجد

برچسب

ریشه نام
نمایش بیشترنمایش کمتر
نام نیکو
جان‌آرا
آراينده‌ي جان و روح، زينت جان.
نام نیکو
جانا
عزيزا، محبوبا.
نام نیکو
جان‌افروز
(به مجاز) آسايش بخش روان.
نام نیکو
جانان
1- معشوق، محبوب؛ 2- خوب؛ 3- زيباروي.
نام نیکو
جانانه
1- محبوب، معشوق؛ 2- (در تصوف) (به مجاز) خداوند.
نام نیکو
جانتاب
1- فروغ بخش جان؛ 2- (به مجاز) جان افروز. + ن.ك. جان افروز.
نام نیکو
جاندخت
محبوبه، معشوقه.
نام نیکو
جان‌فروز
(= جان افروز)، جان افروز.
نام نیکو
جاهده
(عربي) (مؤنث جاهد)، زن جهد كننده و كوشا و ساعي.
نام نیکو
جاودانه
(= جاويدان)، جاويدان.
نام نیکو
جلاله
(عربي) (مؤنث جلال)، جلال.
نام نیکو
جلوه
نمايان شدن، خود را آشكار كردن، خودنمايي؛ (به مجاز) زيبايي، جاذبه.
نام نیکو
جلیله
(عربي) (مؤنث جليل)، جليل.
نام نیکو
جمانه
1- يك دانه مرواريد، يك دانه لؤلؤ؛ 2- (اَعلام) نام دختر ابوطالب و خواهر حضرت علي(ع).
نام نیکو
جمیلا
(عربی ـ فارسی) [جمیل= زیبا؛ نیکو، خوب؛ (به مجاز) شایسته + ا (پسوند نسبت)]، 1- منسوب به جمیل؛ 2- زیبارو، نیکو، خوب، شایسته.
نام نیکو
جمیله
1- (مؤنث جميل)، جميل؛ 2- (اَعلام) جمیله بانوی آواز خوان و موسیقیدان عرب از مردم مدینه [حدود سال 142 هجری].
نام نیکو
جنات
بهشت‌ها.
نام نیکو
جنان
1- بهشت؛ 2- باغ‌ها؛ 3- (اَعلام) نام يكي از زنان شاعره عرب از عباسيان.
نام نیکو
جنت
بهشت، فردوس.
نام نیکو
جهان
1- كيهان، عالم، گيتي، دنيا؛ 2- (به مجاز) 1) فرهنگ؛ 2) حيطه؛ 3) نمادي براي بزرگي و عظمت؛ 4) مردم دنيا و زندگي.
[تعداد: 1   میانگین:  5/5]