اسامی دخترانه از حرف ج

اسم دختر از ج: در این صفحه می توانید اسامی دخترانه ای که با حرف “ج” شروع می شوند را مشاهده نماییم.
نام هایی که با “ج” شروع می شوند عبارت اند از :

جان‌آرا
آراينده‌ي جان و روح، زينت جان.
جانا
عزيزا، محبوبا.
جان‌افروز
(به مجاز) آسايش بخش روان.
جانان
1- معشوق، محبوب؛ 2- خوب؛ 3- زيباروي.
جانانه
1- محبوب، معشوق؛ 2- (در تصوف) (به مجاز) خداوند.
جانتاب
1- فروغ بخش جان؛ 2- (به مجاز) جان افروز. + ن.ك. جان افروز.
جاندخت
محبوبه، معشوقه.
جان‌فروز
(= جان افروز)، جان افروز.
جاهده
(عربي) (مؤنث جاهد)، زن جهد كننده و كوشا و ساعي.
جاودانه
(= جاويدان)، جاويدان.
جلاله
(عربي) (مؤنث جلال)، جلال.
جلوه
(عربي) نمايان شدن، خود را آشكار كردن، خودنمايي؛ (به مجاز) زيبايي، جاذبه.
جلیله
(عربي) (مؤنث جليل)، جليل. 1- و 2-
جمانه
(عربي) 1- يك دانه مرواريد، يك دانه لؤلؤ؛ 2- (اَعلام) نام دختر ابوطالب و خواهر حضرت علي(ع).
جمیلا
(عربی ـ فارسی) [جمیل= زیبا؛ نیکو، خوب؛ (به مجاز) شایسته + ا (پسوند نسبت)]، 1- منسوب به جمیل؛ 2- زیبارو، نیکو، خوب، شایسته.
جمیله
1- (مؤنث جميل)، جميل؛ 2- (اَعلام) جمیله بانوی آواز خوان و موسیقیدان عرب از مردم مدینه [حدود سال 142 هجری].
جنات
(عربي) بهشت‌ها.
جنان
(عربي) 1- بهشت؛ 2- باغ‌ها؛ 3- (اَعلام) نام يكي از زنان شاعره عرب از عباسيان.
جنت
(عربي) بهشت، فردوس.
جهان
1- كيهان، عالم، گيتي، دنيا؛ 2- (به مجاز) 1) فرهنگ؛ 2) حيطه؛ 3) نمادي براي بزرگي و عظمت؛ 4) مردم دنيا و زندگي.
[تعداد: 1    میانگین: 4/5]