اسامی دخترانه از حرف ث

اسم دختر از ث: در این صفحه می توانید اسامی دخترانه ای که با حرف “ث” شروع می شوند را مشاهده نماییم.
نام هایی که با “ث” شروع می شوند عبارت اند از :

نام نیکو
ثابته
(عربي) (مؤنث ثابت)، يكي از ستارگان ثابت.
نام نیکو
ثریا
پروين.
نام نیکو
ثمر
(عربي) 1- ميوه؛ 2- (به مجاز) نتيجه و حاصل.
نام نیکو
ثمره
1- ميوه؛ 2- (به مجاز) نتيجه و حاصل.
نام نیکو
ثمن
(عربي) بها، قيمت.
نام نیکو
ثمیلا
(عربي) سرمه كشيده، ثميله.
نام نیکو
ثمیله
(عربي) (= ثميلا)، ثميلا.
نام نیکو
ثمین
گران‌بها، قيمتي، گران.
نام نیکو
ثمینا
(عربی ـ فارسي) (ثمين + الف نسبت) منسوب به ثمين، ثمين.
نام نیکو
ثمینه
(عربي) گران بها، قيمتي، گران.
نام نیکو
ثنا
1- ستايش، مدح؛ 2- دعا؛ 3- درود و تحيت؛ 4-حمد، شكر، سپاس.
نام نیکو
ثنایا
(عربي) جمع تثنيه، دندان مقدم دهان.
[تعداد: 1    میانگین: 4/5]