اسامی دخترانه از حرف ب

اسم دختر از ب : در این صفحه می توانید اسامی دخترانه ای که با حرف “ب” شروع می شوند را مشاهده نماییم.
نام هایی که با “ب” شروع می شوند عبارت اند از :

باختر
1- مغرب؛ 2- (در پهلوي) به معني ستاره است.
باران
1- (در علوم زمين) قطره‌هاي آب كه بر اثر مايع شدن بخار آبِ موجود در جو زمين ايجاد مي‌شود؛ 2- (در عرفان) باران كنايه از فيض حق تعالي و رحمت ش […]
بارانک
1- (در گياهي) گياهي درختي و جنگلي از خانواده‌ي گل سرخ؛ 2- (در قديم) باراني كه قطره‌هاي آن كوچك است و به آرامي فرو مي‌بارد.
بارانه
1- (باران + ه (پسوند نسبت))، منسوب به باران، باران؛ 2- نام رستني [گياهي] است، بادرنجبويه، بادرنگبويه.
بارش
1- (اسم مصدر از باریدن) عملِ باریدنِ باران، برف و تگرگ؛ 2- (اسم) باران، برف،و تگرگ؛ 3- نزولات آسمانی.
بارقه
(عربي، بارقَه) پرتو، نور، روشنی.
بارین
(در كردي) باريدن (باران)، بارنده.
باقیه
(عربي) (مؤنث باقي)، 1- عمل صالح؛ 2- آن كه يا آنچه وجود دارد، موجود؛ 3- پاينده، پايدار
بالان
(در قديم) بالنده، رشد كننده، نمو كننده.
بالنده
(صفت فاعلي از باليدن) 1- ويژگي آن‌كه يا آن‌چه در حال رشد، افزايش يا ترقي است، يا توانايي آن را دارد؛ 2- نمو كننده، رشد كننده.
بالی
(ترکی ـ فارسی) (بال= عسل + ی (پسوند نسبت))، عسلی.
بامی
(اوستايي) 1- درخشان؛ 2- (اَعلام) 1) لقب شهر بلخ؛ 2) صفت شهر اوشيدر.
بامیک
(پهلوي) صورت پهلوي بامي، + ( بامي.
بامیکا
[بامیک (پهلوی) = بامدادی، درخشان، باشکوه، زیبا، روشن + ا (پسوند نسبت)] 1- منسوب به بامیک؛ 2- (به مجاز) زیبا و با طراوت و درخشان.
بامین
(= بامي)، بامي.
بانیه
(عربي) بنا کننده، مؤسس، بنیانگذار.
باهره
(عربي) (مؤنث باهر)، باهر، درخشان، تابان. + ( باهر. 1- و 2-
باوان
(كردي) 1- خانه‌ي پدري؛ 2- جگر گوشه و عزيز.
بایسته
1- لازم، ضروري، واجب؛ 2- سزاوار، شايسته، مناسب.
بتول
1- كسي كه از دنيا منقطع شده است و به خدا پيوسته است؛ 2- زن بريده از دنيا براي خدا؛ 3- (اَعلام) لقب حضرت فاطمه(ع).
[تعداد: 1    میانگین: 4/5]