اسم ترکی

آیدا
(تركي) گياهي كه كنار آب مي‌رويد.
آیناز
(تركي ـ فارسي) (آي = ماه + ناز)، 1- ماه قشنگ و زيبا؛ 2- (به مجاز) زيبارو.
الناز
(تركي ـ فارسي) 1- مايه افتخار ايل، باعث فخر و تفاخر شهر و ولايت؛ 2- موجب نعمت و رفاه و آسايش.
ساناز
1- نام گلي؛ 2- كمياب، نادره.